Česky CZEnglish EN

Provoz taxislužby Uber ve městě Brně zakázal soud

18. dubna 2017

Krajský soud v Brně zakázal formou předběžného opatření společnosti Uber B.V. provozovat přepravní služby Uber ve městě Brně způsobem příčícím se platným pravidlům. Soud tak vyhověl návrhu na předběžné opatření, které podala společnost LIDO TAXI RADIO, ke které se připojilo statutární město Brno jako vedlejší účastník řízení. Společnost Uber působí v Brně od 1. února 2017.

Firma Uber B.V. o sobě tvrdí, že neprovozuje taxislužbu, a proto nemusí splňovat legislativní podmínky týkající se taxislužby. Podle rozhodnutí soudu se však o klasickou taxislužbu jedná. Společnost Uber tak porušuje či obchází pravidla platná pro všechny ostatní taxislužby a krátí i práva cestujících.

Společnost Uber má dle soudního rozhodnutí o předběžném opatření zakázáno provozovat či zajišťovat přepravní služby pomocí vozidel bez taxametru. Vozit cestující pro ni navíc nesmí řidiči bez patřičné zkoušky.

 „Zájem města je podporovat kvalitní a legální služby. Společnost Uber, její partnerské flotily i jednotliví řidiči však podnikají v rozporu s předpisy, které vědomě nerespektují. Je potřeba zdůraznit, že soud v předběžném opatření společnosti Uber nezakázal podnikání na trhu přepravy osob! Zakázal pouze podnikání způsobem, který vede k porušování zákonných pravidel. Společnost Uber se často obhajuje tím, že zákony v oblasti taxislužby jsou zastaralé. To však rozhodně nemůže být argument k jejich vědomému a systematickému porušování či obcházení,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

„Nechceme brojit proti mobilním aplikacím a modernímu způsobu taxislužby, naopak tento moderní způsob komunikace se zákazníkem vítáme. Chceme jen to, aby všichni poskytovatelé taxislužby dodržovali platné zákony. Město Brno navíc společně s Prahou usiluje o to, aby se zákonodárci věnovali takovým změnám v této oblasti, které budou respektovat technologický vývoj. V této souvislosti město Brno uvítá, pokud by Uber místo systematického zakrývání nelegálního podnikání upřel svou sílu do podpory rychlejší změny českého zákona. Do té doby musí podnikat na trhu podle stejných pravidel jako ostatní,“ doplnil náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

Usnesení o nařízení předběžného opatření bylo v češtině vydáno Krajským soudem v Brně dne 7. 4. 2017. Soud nyní musí vyhotovit překlad do holandštiny a ten doručit žalované společnosti se sídlem v Nizozemsku. Ode dne doručení se tímto bude muset společnost Uber B. V. řídit, jinak se žalobce může domáhat výkonu tohoto rozhodnutí. A to i v případě, že bude podáno odvolání, které nemá odkladný účinek.

• Informace pro řidiče Uberu
Do problémů s Uberem se podle zkušeností magistrátu dostávají i řidiči, kteří s touto prací často začínají s vidinou lehkého výdělku. Společnost Uber si však ve smlouvách s nimi vymiňuje, že může jednostranně měnit pravidla, což také dělá. Společnost navíc řidiče informuje, že jim pomůže řešit kontroly kvůli nedodržování pravidel taxislužby. Současně ale uvádí, že řidiči jsou sami plně odpovědní za plnění závazků a povinností při poskytování přepravních služeb. Ti se tak mohou sami dostat do nepředpokládaných potíží kvůli postihům za nedodržování zákonů. Od zahájení činnosti Uber B.V. v Brně bylo předáno Odboru dopravy Magistrátu města Brna 130 takových podnětů k zahájení správního řízení ze strany Policie České republiky, přičemž v minulých letech se jednalo o pár desítek případů ročně.

„Magistrát města Brna musí v rámci přenesené působnosti státní správy ze zákona kontrolovat řidiče taxíků a v případě zjištění porušení zákona a vyhlášky konat. Nechceme ale zbytečně pokutovat či jinak sankcionovat samotné řidiče, kteří se nechali společností Uber nachytat, proto budeme rádi, když s činností, která je soudně označena za nezákonnou, sami přestanou a předejdou tak negativním následkům, které by jim z porušování zákona jinak plynuly,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

• Další obdobná soudní rozhodnutí z Brna i zahraničí
Vykonatelné už je navíc obdobné rozhodnutí o předběžném opatření, o které požádala společnost LIDO TAXI RADIO o dva týdny dříve, a to proti jednomu z prvních poskytovatelů služby Uber ve městě Brně Jakubu Dümlerovi. Ten poskytoval služby sám jako řidič a stal se rovněž prostředníkem mezi Uber B.V. a dalšími řidiči, pro které vytvořil tzv. „flotilu“ čítající několik vozidel a řidičů. Krajský soud v Brně mu však zakázal provozovat či poskytovat přepravní služby, pokud nebude on a jeho řidiči dodržovat zákon a vyhlášku.

Krajský soud v Brně tak krátce po sobě zakázal provozovat taxislužbu v rozporu se zákonem jak samotnému Uberu, tak provozovateli partnerské flotily i řidiči.

Obdobně jako Krajský soud v Brně rozhodují soudy i v řadě jiných zemí zejména západní Evropy – například v Německu, Francii či Španělsku. Nejnovější zemí, která vyhlásila regulaci Uberu, se stala Itálie. Celý stát přistoupil k zákazu služby. Společnost se obhajovala tím, že přináší inovace do země, kde platí zastaralý zákon. S tím kontrastuje nedávný krok téže firmy v Dánsku, ze kterého se stáhla poté, co byla tamní legislativa novelizována.

Další fakta o službách společnosti Uber ve městě Brně najdete zde.

Zuzana Taušová
Magistrát města Brna
Tiskové středisko
tel.: +420 542 172 064
mob.: +420 734 517 285
e-mail:
tausova.zuzana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.04.2017 10:09
  • Datum poslední aktualizace: 18.04.2017 10:09
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design