Česky CZEnglish EN

Prodej městského bytového fondu má nová pravidla

17. březen 2016

(gak, fpo) – Na úterním jednání Zastupitelstva města Brna byl schválen postup města při prodeji bytového fondu a současně byl schválen seznam domů, které jsou k prodeji určeny.

Zastupitelstvo města Brna souhlasí s případným rozšířením seznamu bytových a rodinných domů na základě usnesení ZMB, které budou připravovány k prodeji, pouze za těchto podmínek:

 - k prodeji se budou nabízet pouze domy, jejichž opravy by přesáhly částku, jež by se vybrala na nájemném za 15 let
a zároveň
-  prodej domu bude doporučen zastupitelstvem městské části, jíž je dům svěřen, s tím, že pokud zastupitelstvo MČ prodej takového domu nedoporučí, uvede zároveň důvody a předloží harmonogram oprav nutných ke zlepšení technického stavu budovy. Pokud nebude žádost o prodej domu, podána minimálně 70 % nájemců bytů a nebytových prostor v domě, projednána zastupitelstvem městské části do 9 měsíců od jejího doručení, má se za to, že k prodeji nemá městská část námitek.

 Momentálně je v bytovém fondu určeném k prodeji 47 domů o 580 bytech.

„Nyní budeme usilovat o to, aby byl fond dán do dobrého stavu. Toho chceme dosáhnout tak, že součástí usnesení je výzva zastupitelstvům městských částí, aby do 30. září předložili harmonogram oprav těch bytových domů, které nebudou nyní dány do prodeje,“ vysvětlila další cíl přijatého návrhu 1. náměstkyně primátora Klára Liptáková.

Zastupitelé také odhlasovali podmínky prodeje 13 bytových domů, který byl pozastaven v loňském roce. Kupní cena u těchto nemovitostí byla stanovena na 75 % ceny obvyklé dle znaleckých posudků. S novým zákonem o dani z nabytí nemovitosti by však museli tuto daň zaplatit kupující, kteří by tak byli znevýhodněni oproti těm, kteří nemovitosti od města Brna koupili v minulosti. Kupní cena bude tedy snížena o tato 4 %.
                                                                                                                   
Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.03.2016 11:50
  • Datum poslední aktualizace: 18.03.2016 11:50
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design