Česky CZEnglish EN

Pilotní projekt pomůže rodinám ohroženým bezdomovectvím

2. únor 2016

(taz) Zastupitelstvo města Brna na svém únorovém zasedání schválilo projekt pilotního testování Rychlého zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing). Ten by měl ukázat cestu, jak nejlépe pomoci rodinám ohroženým bezdomovectvím. 

Cílem tohoto projektu je podpora vybraných rodin tak, aby si udržely poskytnuté bydlení podle předem daných pravidel. Po 24 měsících dojde k vyhodnocení toho, jaké výsledky taková sociální práce s ohroženými lidmi přináší.

„Do sociální oblasti v České republice směřují miliardy korun, díky nimž se situace příliš nezhoršuje. Peníze ale nejsou směřovány na řešení samotného problému. Řada zkušeností ověřila, že jakmile se člověk zajistí tou základní potřebou, tedy bydlením, bude lépe schopen řešit si své další sociální problémy,“ vysvětlil Martin Freund, který je uvolněným zastupitelem pro sociální začleňování a tento projekt má na starosti.

Město Brno nyní zpracuje analýzu, kolik rodin se nyní v Brně nachází v bytové nouzi. Tyto údaje totiž dosud nejsou známé, respektive je z dostupných dat nikdo nezjišťoval. „Takových rodin, které bydlí různě po ubytovnách či azylových domech, může být okolí tří až pěti set,“ dodal Martin Freund.

Náhodným losem pak bude vybráno sto padesát rodin, které se do projektu zapojí. Padesát z nich, které město opět vylosuje, pak uzavře nájemní smlouvu. Zbylých sto účastníků bude sloužit jako kontrolní skupina.

Rodiny s nájemní smlouvou budou muset jedenkrát týdně respektovat návštěvu sociálního pracovníka, který se jim bude věnovat, aby si byt udržely. Na projekt sociálního bydlení naváže také práce systémová podpora zaměstnanosti těchto lidí. Sociální pracovník bude lidem také pomáhat řešit jejich finanční a dluhovou situaci.

Opoziční ODS v souvislosti s dluhy požadovala, aby podmínkou přidělení bytu byla bezdlužnost podobně jako při přidělování běžných městských bytů. U těch platí podmínka, že žadatel nesmí pět let městu nic dlužit. Jenže komplikací za těchto podmínek může být i také pět let starý a již zaplacený dluh za odpad.

„Sociální bydlení je prostředek, jak pracovat s ohroženými sociálními skupinami. A ty velice často dluhy mají. Jejich vyčleněním z projektu ti lidé nezmizí. Jen budou nadále v těch ubytovnách a azylových domech a stejně na ně budou vynakládány peníze. My chceme s lidmi pracovat a víme jak. Dluhy vůči městu jim jistě odpouštět nebudeme,“ ujistil zastupitel Martin Freund.

Sociální pracovník bude mít také kontrolu nad tím, zda obyvatelé takto přidělených bytů respektují nájemní smlouvu a byt nepoškozují. Součástí projektu bude také přímá platba nájemného z dávek na bydlení.

„V běžných městských bytech se fakt, že dotyčný dluží, zjistí až po několika měsících. Tím vzniká nesplatitelný dluh. O rodinách začleněných do projektu získá sociální pracovník aktuální přehled každý týden. Účastníci projektu budou také muset souhlasit s tím, že si vyřídí dávky na bydlení. Město pak využije takzvaný institut náhradního příjemce, takže tyto dávky půjdou rovnou pronajímateli, ať už to bude městská část nebo město,“ uvedl Martin Freund.

První rodiny budou do bytů stěhovány v přibližně v polovině letošního roku. Celkové náklady na projekty jsou vyčísleny na deset milionů korun, z nichž většina bude hrazena prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. Brno a další partneři projektu uhradí společně 5 procent nákladů.

Partnerem projektu je IQ Roma servis, o. s., který bude zajišťovat rodinám podporu prostřednictvím sociální práce, Ostravská univerzita a organizace HVO Querido Discus z Amsterdamu, která má se zabydlováním lidí bez domova praxi.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.02.2016 18:30
  • Datum poslední aktualizace: 02.02.2016 18:30
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design