Česky CZEnglish EN

Nová tramvajová trať má vést až ke kampusu a k nemocnici

4. srpna 2016

BM červenec-srpne 2016/str. 2 (Zuzana Taušová) - Pohodlnější cestování pro více cestujících městskou hromadnou dopravou do kampusu v Bohunicích zajistí nová tramvajová trať z Osové. Brno a Dopravní podnik města Brna nyní pokročily s přípravou tohoto dlouho zamýšleného projektu. Připravuje projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Stavba financovaná především z evropských dotací má trvat 24 měsíců.

Tisíce studentů, výzkumníků, lékařů i pacientů, kteří každodenně míří do oblasti bohunického kampusu, se musí zatím spoléhat jen na autobusy a trolejbusy mířící do této lokality především z Mendlova náměstí. Díky nové tramvajové trati by mělo být toto území městskou hromadnou dopravou již brzy dostupnější.

900 metrů nové tramvajové trati se dvěma novými zastávkami spojí kampus se zastávkou Osová. Cestující tak dostanou přímé a rychlé spojení tramvají z hlavního nádraží.

„Trolejbusy z Pisárek jsou dost často tak přeplněné studenty i lidmi mířícími do nemocnice, že se do nich člověk jen stěží vmáčkne. Kdybych měla možnost jezdit tramvají z hlavního nádraží, určitě toho využiju. A to i kvůli tomu, že budu rychleji v centru města,“ těší se například studentka Kateřina Dvořáčková.

S tratí do této rozvojové oblasti už řadu let počítá i územní plán města Brna, nyní projekt dostává konkrétní podobu. Předpokládaný rozpočet celé stavby je 900 milionů korun, zahájení stavebních prací plánuje město v letech 2018.

„V Bohunicích mezi ulicemi Jihlavská, Bítešská a Kamenice jsou umístěny významné veřejné instituce i rozvíjející se nákupní centrum. Připravuje se také další rozvoj tohoto území – například stavba studentských ubytovacích kapacit, rozšíření služeb nemocnice či výstavba sportovního stadionu. Je proto potřeba zajistit dostatečné napojení této oblasti na městskou hromadnou dopravu. Přivést do těchto míst tramvaj a spojit lokalitu s centrem města je proto jedním ze strategických projektů města Brna,“ uvedl náměstek pro investice města Richard Mrázek.

Do kampusu nyní denně cestuje na 40 tisíc cestujících. „Předpoklady jsou takové, že by významná část lidí využívala k cestě právě tramvajovou dopravu. Tím by se výrazně ulehčilo autobusovým a trolejbusovým spojům. Do kampusu jezdí autobusové linky 60, 61, 50, 69 a trolejbusová linka 25. Všechny tyto linky jsou velmi vytížené a na hraně kapacity, která je dána intenzitou silničního provozu,“ upřesnil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Nová trať se bude od té stávající odpojovat na dopravním uzlu Osová, kde zůstane zachovaná možnost přestupu na další autobusové a trolejbusové linky. „Pak se zanoří do hloubeného tunelu pod Mikuláškovým náměstím, podjede ulice Labská a Jihlavská a vyústí na ulici Netroufalky,“ uvedl manažer projektu dostavby trati Tomáš Sedlák z Dopravního podniku města Brna.

Na trati vzniknou dvě nové zastávky s pracovními názvy Jihlavská a Nemocnice Bohunice. Zastávka Jihlavská bude umístěna v místě, kde tramvaj pojede v tunelu, bude tedy pod zemí.

„Na jednu stranu vnímám obavy občanů z hluku a případných dalších problémů, které může stavba přinést, a to zvláště těm, kteří bydlí v její bezprostřední blízkosti. Na druhé straně si ale uvědomuji, jak důležitá stavba je to pro komfortní dopravu lidí z celého města do kampusu a k nemocnici,“ zhodnotil starosta městské části Starý Lískovec Vladan Krásný.

S ohledem na lidi v okolí stavby připravují projektanti stavbu tak, aby okolí zatížila co nejméně. Stavbě předcházel důkladný geologický průzkum, který přesně popsal, v jakém terénu se bude stavět. „Předpokládáme technologii výstavby tunelu s použití podzemních pilotových stěn. Nejdříve budou vybudovány podzemní stěny a strop tunelu a následně bude vykopána zemina. Díky tomu budou lidé z okolních domů méně zatíženi stavbou, vykopání zeminy bude totiž probíhat v už zakrytém tunelu,“ doplnil Tomáš Sedlák.

 

Informační box:

Délka nové tramvajové trati:                          0,9 km 
Počet zastávek:                                               2 nové zastávky, z toho 1 podzemní
 Délka zastávek:                                              65 m
 Počet tram. linek:                                           1 linka (předpoklad)
 Tunel:                                                             650 m v hloubce 6-11 metrů, technologie hloubeného tunelu

Více vizualizací najdete na www.brno.cz//strategickeprojekty 

Výzva: Usnadní vám prodloužení tramvajové linky do kampusu cestování? Napište nám

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.08.2016 13:13
  • Datum poslední aktualizace: 04.08.2016 13:13
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design