Česky CZEnglish EN

Může mít Brno svůj Manhattan?

27. březen 2008

 

Pokud přijíždíte do Brna od Vídně, typické panorama města si příliš neužijete. Dominanty Špilberk a Petrov v současné zástavbě zanikají.

Pokud přijíždíte do Brna od Vídně, typické panorama města si příliš neužijete. Dominanty Špilberk a Petrov v současné zástavbě zanikají.

{foto:Architektonicka kancelare Burian–Krivinka}

Urban centrum na Staré radnici připravilo novou výstavu o studii výškového zónování, která má v budoucnu ovlivňovat stavby výškových budov na území našeho města.

Studie nazvaná "Výškové zónování v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu" má ochránit siluetu Brna, aby si zachovala svůj dosavadní charakter. V posledních letech se totiž začaly na brněnském horizontu objevovat výškové budovy, které mnohdy panoramatu města na kráse nepřidaly. Proto bude Brno pomocí svého územního plánu regulovat nejen to, kde lze co stavět, ale také do jaké výšky mohou domy vyrůst. Například v centru města by se neměly stavět budovy, které zastíní současný výhled na katedrálu na Petrově, hrad Špilberk nebo jiné dominanty města.

V uplynulých letech vzniklo v Brně několik budov, u nichž se architekti přou, zda nejsou příliš vysoké. Například bytový komplex Anenské terasy zastínil v části města výhled na Petrov. Studie výškového zónování proto vymezila lokality vhodné pro výstavbu výškových budov (vyšších než 40 metrů). Tato místa musejí ovšem splňovat kritéria velmi dobré dopravní obslužnosti a musejí být dostatečně vzdálena od historických dominant města. Při posuzování se budou brát v úvahu i dálkové pohledy na panorama města. Postavit v Brně výškovou stavbu nebude tedy v příštích letech tak snadné jako doposud. Neznamená to ovšem, že by se Brno vysokým budovám bránilo. Vždyť jižní část města ještě stále čeká na svou urbanizaci. Ovšem každá nová stavba bude napříště uvážlivě posuzována.

 

Nejvyšší budovy v Brně

                                   chrám svatého Jakuba                               92 m

                                   katedrála na Petrově                                  84 m

                                   budova VUT na Palackého vrchu             74 m                          

 

Výstava nazvaná Může mít Brno svůj Manhattan? začíná v Urban centru na Staré radnici 1. dubna. Návštěvníci se na ní seznámí s nejvyššími brněnskými stavbami i se zmiňovanou studií o výškovém zónování. Urban centrum je otevřeno v úterý až pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 13 do 16 hodin.

Pavel Svoboda, Urban centrum

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.03.2008 10:50
  • Datum poslední aktualizace: 27.03.2008 10:50
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design