Česky CZEnglish EN

Město získalo dotaci 50 milionů korun na projekt prevence školní neúspěšnosti

21. března 2017

(fpo) – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR doporučilo k realizaci projekt statutárního města Brna „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“. Žádosti města bylo vyhověno v plné výši. 

„Cílem projektu je plošná podpora základního vzdělávání ve městě Brně. Součástí projektových aktivit je podpora doučování na základních školách po dobu realizace projektu, které bude probíhat na zapojených školách a v partnerských organizacích. Další aktivitou je podpora kariérového poradenství s cílem smysluplné volby povolání, pomoc školním poradenským pracovištím nebo podpora práce s rodiči na školách s vysokým počtem znevýhodněných žáků,“ uvádí k projektu první náměstek primátora Petr Hladík.

Do projektu jsou zapojeny všechny základní školy zřizované městem/městskými částmi, dvě partnerské školy jiných zřizovatelů a sedm organizací, které na území města poskytují neformální vzdělávání ve formě doučování znevýhodněných žáků základních škol.

Mezi tyto organizace patří DROM, Muzeum romské kultury, Petrov, Teen Challenge International, Diecézní charita, Ratolest a Diagnostický ústav pro mládež a středisko výchovné péče Veslařská.

Důležitou součástí projektu bude i metodická podpora zapojených škol z úrovně Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna při realizaci společného vzdělávání, kdy budou na školách působit koordinátoři inkluze. Školy i zapojené partnerské organizace z projektu také získají finanční prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování.

Realizace projektu je plánována na období od 1. srpna 2017 do konce roku 2020.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.03.2017 15:32
  • Datum poslední aktualizace: 21.03.2017 15:32
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design