Česky CZEnglish EN

Město připravuje velkou opravu školy v Líšni

19. září 2017

(ik) – Opravit budovu základní a mateřské školy na Horníkově v Líšni připravuje vedení města. Radní dnes doporučili zastupitelstvu schválit stavební projekt, který byl snížil náklady na jeho energetickou náročnost.

Pomoci mají i finance z Operačního programu Životní prostředí, tedy dotace z EU.

„Díky příznivé demografické prognóze očekáváme nárůst počtu dětí v Líšni. Z tohoto důvodu chceme školu sanovat tak, aby splňovala náročné požadavky a došlo k výrazné úspoře energií. Výsledkem stavebních úprav bude snížení spotřeby energie, zejména na vytápění. Město tak ušetří 2,3 milionu korun ročně a dojde i ke zlepšení komfortu pro žáky a pedagogický sbor,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hladík.

Předpokládané opravy školy: zateplení obvodového pláště budovy, výměna oken, oprava vzduchotechniky, úprava rozvodů elektro a pro vytápění.

Tím se sníží produkce znečišťujících látek, především CO².

Celkové náklady se předpokládají ve výši 201,3 milionu korun. Dotace se odhaduje na 30,2 milionu. Město Brno uhradí ze svého rozpočtu 151,6 milionu korun. V projektu se počítá se spoluúčastí Líšně ve výši 19,5 milionu korun.

Zahájení oprav se předpokládá v letech 2018 až 2020.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 19.09.2017 13:19
  • Datum poslední aktualizace: 19.09.2017 13:19
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design