Česky CZEnglish EN

Město nadále podporuje kompostování

28. červenec 2015

V období 2009 až 2012 byl v rámci mezinárodního projektu MINlWASTE realizován „Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín“, kdy byly do nemovitostí přidělovány zdarma plastové kompostéry. V rámci udržitelnosti projektu MINIWASTE má statutární město Brno do 5 let po ukončení projektu rozmístit na svém území 3000 individuálních kompostérů, 120 komunitních kompostérů a proškolit v technice kompostování 400 osob.

Cílem je snížení množství směsného komunálního odpadu a podpora domácího a komunitního kompostování. V první fázi byl realizován nákup 500 individuálních kompostérů (objem 400 litrů) a 30 ks komunitních kompostérů (objem 900 litrů). V rámci prodeje byl zaznamenán zájem o kompostéry objemu 900 litrů, a to i k rodinným domům. Na základě požadavků občanů byl realizován výběr dodavatele kompostérů většího objemu.

Ve stanovené lhůtě byly předloženy dvě nabídky, jedna od společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o., druhá od společnosti MEVA-TRADE, s.r.o. Hodnotící komise doporučila zvolit nabídku společnosti MEVA-TRADE, s.r.o., která nabídla nejvyšší počet kompostérů ve stanovené ceně. Rada města Brna potvrdila tuto volbu.

Město celkově pořídí 200,- ks kompostérů za cenu 479 964,- Kč včetně DPH.

Tiskové středisko MMB
e-mail: tis@brno.cz
tel.: 542 172 026
www.brno.cz 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.07.2015 14:10
  • Datum poslední aktualizace: 28.07.2015 14:10
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design