Česky CZEnglish EN

Matěj Hollan: Systém rezidentního parkování začneme v Brně postupně spouštět v roce 2017

1. září 2016

Informace o parkování. Náhled připravovaného webu.Město Brno se připravuje na postupné zavádění systém rezidentního parkování. V prvních oblastech v centru města bude tato novinka zavedena v roce 2017. „Vybrané prostředky za parkovné město ‚nerozpustí‘ anonymně v rozpočtu, ale investuje zpět do zlepšení mobility ve městě Brně,” uvedl v rozhovoru o tomto tématu náměstek primátora pro dopravu Matěj Hollan.

Rezidentní parkování se spustí až za několik měsíců, ale z pochopitelných důvodů se o toto téma lidé zajímají už nyní. První otázka, která napadne asi každého: Proč se v Brně vlastně rezidentní parkování zavádí?
Matěj Hollan: V první řadě bych rád řekl, že mě zájem veřejnosti o toto téma těší, je to známka toho, že se lidé o své město zajímají. Důvod pro zavedení rezidentního parkování je jednoduchý. Město, tedy přesněji některé jeho oblasti, trpí nedostatkem parkovacích míst. Na to doplácí zejména naši obyvatelé, kteří nemohou zaparkovat v blízkosti svého bydliště. Systémem rezidentního parkování jim chceme pomoci. Samozřejmě neumíme zázraky, takže nemůžeme každému občanovi Brna, který disponuje autem, zaručit, že zaparkuje před dveřmi svého bytu. Ale tím, že bude existovat systém rezidentního parkování, se zvýší šance na to, že v blízkosti svého bydliště zaparkuje. Od zavedení rezidentního parkování si slibujeme zlepšení parkovací situace pro občany města Brna, snížení emisí a hluku v ulicích a celkové zklidnění dopravní situace.

Systém pamatuje nejen na rezidenty, řeší stejně tak i pracující či lidi, kteří si potřebují do města jen zajet nakoupit a potřebují na krátkou dobu zaparkovat.

Bude rezidentní parkování zavedeno v celém Brně? Jak se dozvím, zda se týká i konkrétní ulice, kde parkuji?
Matěj Hollan: To, zda rezidentní parkovaní bude zavedeno v některé městské části, je zcela v kompetenci radnic těchto částí. Jako město pouze plníme jejich vůli. Zatím se k tomuto projektu připojilo 11 městských částí, kde bude postupně rezidentní parkování realizováno. Začneme v příštím roce Brnem-středem. Stávající seznam městských částí, které se k projektu doposud připojily, nebo naopak nepřipojily, je vidět v přiloženém obrázku.

Abych byl ale ještě konkrétnější – budeme občany seznamovat se zavedením rezidentního parkování formou informačních materiálů, veřejných diskuzí, prostřednictvím webových stránek, radničních zpravodajů a prostřednictvím médií co nejpodrobněji.


Bude systém rezidentního parkování fungovat ve všech ulicích stejně?
Matěj Hollan: Ne, v rámci oblastí, které budou zařazeny do projektu rezidentního parkování, budou fungovat různé režimy. Režimy rezidentního parkování jednotlivých ulic připravuje městská část, protože zná nejlépe potřeby svých obyvatel. Také je může podle potřeby měnit a upravovat. Režimy jsou voleny podle toho, kolik se v nich nachází bytů a provozoven; podle toho, zda do nich míří pouze jejich obyvatelé anebo zda v nich mají cíl obyvatelé jiných městských částí či měst a obcí mimo Brno. Jednotlivé režimy jsou barevně odlišeny a doba, po kterou platí, bude označena.

Kdy bude rezidentní parkování v Brně spuštěno?
Matěj Hollan:  V první polovině roku 2017 začneme do rezidentního parkování zapojovat oblasti v městské části Brno-střed. Tyto oblasti odpovídají přibližně velikosti čtvrti. Další oblasti a městské části budou připojovány do rezidentního parkování v následujících měsících a letech. Abychom občany města Brna o zavedení rezidentního parkování v dostatečném předstihu a kvalitně informovali, připravujeme velkou komunikační kampaň.

Kolik bude parkování v novém systému stát?
Matěj Hollan: Ceník jak pro obyvatele s trvalým bydlištěm (tedy takzvané rezidenty) i stálé uživatele, například pracující a občasné návštěvníky, musí schválit Rada města Brna. Ta o tom bude jednat v průběhu podzimu. Teprve poté bude korektní cenu uvádět – bude to však rozhodně v dostatečném časovém předstihu před spuštěním samotného systému.

Vybrané prostředky za parkovné město “nerozpustí” anonymně v rozpočtu, ale investuje zpět do zlepšení mobility ve městě Brně!

Koho se bude rezidentní parkování týkat?
Matěj Hollan: Základní režimy jsou tři. My je nazýváme Rezident, Abonent a Návštěvník. Rozvedu to podrobněji:

  • Rezident – fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve vymezené oblasti. Pro získání oprávnění na parkování v režimu Rezident je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k vozidlu (jsem majitel, auto je služební a mám právo s ním disponovat i pro jízdy domů atd.) a uhradit poplatek. Rezidentní karta platí ve vaší oblasti, kde bydlíte, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“.
  • Abonent – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu (abonentní oprávnění) je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve vymezené oblasti, dále právní vztah k vozidlu a uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v oblasti sídla nebo provozovny, ale také v okolních oblastech. V dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“.
  • Návštěvník – každý, kdo nemá v dané oblasti a okolních oblastech právo parkovat na rezidentní nebo abonentní oprávnění.

Abych mohl parkovat v oblasti s rezidentním parkování, potřebuji rezidentní/abonentní oprávnění? Kde ho získám?
Žádnými dalšími kartičkami typu Opencard nikoho zatěžovat nebudeme. Vše bude vázáno na registrační značku vašeho vozidla, kterou uvedete při registraci. Pro vydávání rezidentních/abonentních “oprávnění”, jak by tomu asi šlo nejlépe říkat, bude zřízeno nové pracoviště na adrese Zvonařka 5. Toto pracoviště bude otevřeno s dostatečným předstihem před zavedením rezidentního parkování.

Budu muset kvůli každé maličkosti přijít osobně k přepážce na Zvonařku 5?
V žádném případě. Všechno, co bude možné, bude tento systém řešit přes webové rozhraní či mobilní aplikaci. Všechny změny registrační značky na dočasné náhradní vozidlo a podobně se budou řešit na dálku. Město se celkově vydává cestou vytvoření jednoho centrálního “účtu” pro každého uživatele, přes který pak bude moci řešit „šalinkartu“, rezidentní parkování a podobě, hezky z domu.

Jako město budeme velmi rádi za postřehy k tomu, co by rezidentní parkování mělo umožňovat a na co bychom neměli zapomínat. Přesná data spuštění systému i ceník zveřejníme ihned, jakmile tyto údaje budeme znát.

Zhruba za měsíc a půl také dokončíme kvalitní moderní webové stránky, kde se dozvíte vše potřebné nejen k systému rezidentního parkování, ale k parkování v Brně obecně.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 01.09.2016 14:24
  • Datum poslední aktualizace: 01.09.2016 14:24
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design