Česky CZEnglish EN

Los určil rodiny, které se zapojí do projektu rychlého zabydlení

15. červen 2016

Tisková konference po losování bytů. M. Freund, Š. Ripka. Foto: Z. Kolařík(taz) Pod dohledem notáře proběhlo ve středu po poledni losování rodin v bytové nouzi, které budou zapojeny do projektu Rapid Re-housing neboli rychlé zabydlení.

Losovalo se ze 421 rodin s dětmi, které jsou v Brně v bytové nouzi a se zapojením do projektu souhlasily. Pěti desítkám z nich bude v dalších měsících přidělen byt, dalších 100 rodin bude sloužit jako kontrolní skupina.

Řada dětí ze zapojených rodin nyní žije v ústavní výchově kvůli nevyhovujícímu bydlení rodičů. Jedním z cílů projektu je umožnit těmto dětem návrat do rodiny.

„Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na jeden rok. V bytech se bude platit sociální nájemné, podmínkou uzavření smlouvy je spolupráce nájemníků s IQ Roma servis, další podmínkou je pak souhlas s institutem náhradního příjemce dávek na bydlení a notářská doložka přímé vykonavatelnosti pro případ neplnění podmínek nájemní smlouvy a povinnosti vyklidit byt,“ uvedl zastupitel Martin Freund, který je za projekt odpovědný.

Díky zmíněnému institutu náhradního příjemce bude zaručeno, že z příspěvků na bydlení, které nyní rodiny čerpají a mnohdy za ně platí ubytování v soukromých nouzových ubytovnách, bude přímo hrazeno nájemné na účet města či městské části.

Město Brno na tento účel projektu Rapid Re-housing zatím vyčlenilo 25 bytů, které má ve správě. O dalších bytech z bytového fondu města, které jsou nyní svěřeny městským částem, se jedná.

Vyčleněný seznam bytů budou na svém zasedání projednávat zastupitelé, jednotlivé nájemní smlouvy podle projednaného vzoru bude vždy schvalovat Rada města Brna a příslušné městské části v případě bytů svěřených.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.06.2016 16:07
  • Datum poslední aktualizace: 15.06.2016 16:07
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design