Česky CZEnglish EN

Jaké bude nové nádraží

10. června 2016

Odborníci vybrali nejlepší návrhy nádraží pod Petrovem i u řeky

BM červen 2016/str. 4 (Zuzana Taušová) – Jak by se mohlo rozvíjet město Brno v případě modernizace železničního uzlu pod Petrovem? A jak by mohlo vypadat centrum v případě stavby nového nádraží u řeky? Přesnější představu o možnostech, které Brnu nabízí každá z těchto variant, přinesli v průběhu května architekti v řadě urbanistických studií. Ty jsou do 24. července vystaveny v Domě umění na Malinovského náměstí.

Rozvojem Brna s nádražím pod Petrovem se architekti zabývali v otevřené mezinárodní urbanistické soutěži. V mezinárodní konkurenci 58 návrhů zvítězil tým UNIT architekti, jejichž návrh podle poroty přináší dlouhodobě udržitelný scénář postupného rozvoje území. Odborníci zároveň ocenili dobré propojení přednádražního prostoru s nádražím i celým nově se rozvíjejícím územím na jihu.

Druhé místo získali Franz Sumnitsch a consequence forma, u nichž porota ocenila příjemné zpracování veřejného prostoru před nádražím. Trojici uzavřel návrh Atelieru M1 architekti, kteří ve svém návrhu zdůraznili opětovné využití historických budov původního nádraží a Malé Ameriky.

Podle předsedy poroty a architekta nádraží v Innsbrucku Rogera Riewa byla soutěž zajímavá a zároveň velmi náročná. „Brno v ní žádalo scénář své budoucnosti. Za posledních několik let se soutěž takového rozsahu a na tak velkém území v Evropě nekonala, což potvrzuje její význam v mezinárodním měřítku,“ uvedl Roger Riewe.

Paralelně s urbanistickou soutěží nechalo město Brno zpracovat aktualizaci současných plánů pro rozvoj města s nádražím u řeky. Ze sedmi předložených návrhů doporučila poradní komise vyzdvihnout především tři, které se s polohou nádraží u řeky a souvisejícími příležitostmi vypořádaly nejsrozumitelněji a nejpraktičtěji.

„Autoři studií dokázali srozumitelným způsobem popsat, že nádraží v nové poloze u řeky není pro Brno problémem, ale příležitostí. A pro tuto příležitost přinesli také vize, s nimiž se nyní můžete seznámit,“ uvedl předseda poradní komise architekt Ivan Wahla.

Jako nejlepší z těchto návrhů vyhodnotila komise návrh Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne-Brno, kteří navrhli variantu umožňující rozvoj jižních čtvrtí v postupných krocích. Druhý oceněný návrh z dílny Platforma Architekti vytváří u řeky na straně města klasické městské nábřeží, jehož protikladem je rozlehlé rekreační nábřeží na jižní straně řeky. Třetí návrh z dílny EA Architekti zdůrazňuje především to, že je důležité navázat novou městskou zástavbu přirozeným způsobem na historické centrum.

Studie jsou k vidění na výstavě Budoucnost centra Brna každý den kromě pondělka od 10 do 18 hodin.

Vítězné návrhy urbanistické soutěže Budoucnost centra Brna s nádražím pod Petrovem
1. UNIT Architekti
2. Franz Sumnitsch a consequence forma
3. M1 architekti

První tři oceněné studie pro variantu nádraží u řeky
1. Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne-Brno
2. Platforma Architekti
3. EA architekti

Výstava Budoucnost centra Brna je k vidění v Domě umění do 24. července denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.06.2016 13:10
  • Datum poslední aktualizace: 10.06.2016 13:10
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design