Česky CZEnglish EN

Brno je dobrý lesa pán. Už 550 let

4. srpna 2016

BM červenec-srpen 2016/str. 14 (Markéta Žáková) – V roce 2016 si společnost Lesy města Brna připomíná 550 let od založení brněnského lesního hospodářství. Netradiční připomínky tohoto výročí – téměř sedmdesátimetrového voru kotvícího v zátoce na Rakovci – si mohli už na začátku června všimnout návštěvníci Brněnské přehrady a letošních ohňostrojných show.

Vor, postavený během čtrnácti dnů a připravený vozit zájemce o dobrodružnou plavbu, připomíná, že se v Brně dřevo z městských lesů i splavovalo. Když se za napoleonských válek městu nedostávalo palivového dřeva a tažná zvířata byla využita pro válečné účely, začalo se dřevo plavit po Svratce. Dělo se tak až do poloviny 19. století, kdy bylo plavení včetně vybudované náplavky na dnešní ulici Cejl zrušeno.

Dostupnost palivového a konstrukčního dřeva z okolních lesů, tvořených převážně duby, habry a buky s menší příměsí jedlí a smrků, byla důležitým předpokladem rozvoje Brna už od středověku.

Ve druhé polovině 15. století hledalo královské město Brno další zdroj příjmů, a proto začalo budovat městský velkostatek, tedy své venkovské zázemí, které jako vrchnost spravovala městská rada. V roce 1466 od pánů z Boskovic koupilo deblínské panství, v Deblíně zřídilo hospodářský dvůr a využívalo také okolní lesy. V polovině 16. století koupilo město tvrz a ves Kuřim, spojilo deblínské a kuřimské panství a v Kuřimi zřídilo správní středisko, odkud později brněnská radnice obhospodařovala všechna svá venkovská panství.

Komunisté vzali, Sametová revoluce vrátila
Městské lesy se rozrůstaly a před druhou světovou válkou dosáhly rozlohy 7 514 ha. „Hubené roky“ nastaly po vítězství komunistů. V roce 1954 musela brněnská radnice předat veškerý lesní majetek státu a městu zůstaly ve správě pouze lesy, které měly charakter lesoparku a ležely v jeho nejbližším okolí.

Vlastníkem svého původního majetku se město Brno znovu stalo až po Sametové revoluci. V roce 1992 byla zřízena příspěvková organizace Lesy města Brna, která se později změnila na společnost s ručením omezeným a od roku 2006 je akciovou společností. Zakladatelem a jediným vlastníkem společnosti je město Brno.

Lesy města Brna dnes spravují přes 8000 ha hospodářských a ochranných lesů a lesů zvláštního určení, tedy příměstských a rekreačních, v oblasti vodních zdrojů, na chráněných územích a v uznaných oborách. Jedná se o největší lesní výměru ze všech obcí v České republice.

Kvalitní les poskytuje dřevo i odpočinek
Když o dítěti řekneme, že roste jako dříví v lese, myslíme tím zpravidla, že roste divoce, tedy bez disciplíny a řádu. Pokud bychom však vycházeli z výsledků hospodaření Lesů města Brna, znamenalo by toto rčení pravý opak. Společnost je držitelem certifikátu PEFC (Pan European Forest Certifikation Council), což znamená, že splňuje kritéria trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje, chrání přírodu a prostřednictvím lesní pedagogiky pěstuje dobrý vztah k lesu v jeho uživatelích a návštěvnících, zvláště v těch školou povinných.

Činnost Lesů města Brna je rozsáhlá – od pěstební činnosti, těžby, zpracování, výkupu a obchodu se surovým dřívím přes dřevařskou výrobu a prodej řeziva až po myslivost, správu drobných vodních toků či lesní pedagogiku.

Obyvatelé města však hodnotí kvalitu lesa především podle toho, jak plní rekreační funkci. I v tom jim společnost vychází vstříc. Spravuje a udržuje například břehové a lesní části okolí Brněnské přehrady, v zimě nabízí běžkařům turistické stezky na deblínských a maršovských pláních, v létě například pěší i cyklistické trasy v Babím lomu či údolí řeky Svratky a Bílého potoka (Šmelcovna).

Zájemci se mohou vydat po naučných stezkách – Deblínské, Brněnské, Lipůvecké, na Holednou a do Babího lomu – nebo se osvěžit u studánek, které společnost čistí a instaluje k nim lavičky.

Velkou atrakcí jsou také dva tzv. Tree houses zavěšené v koruně stromu na Babím lomu a 2 kilometry od něj a umožňující zájemcům nocování na stromě.

Bližší informace o možnostech lesů i Lesů města Brna mohou zájemci najít v publikaci Za krásami brněnských lesů, kterou je možné za 30 korun zakoupit na ústředí společnosti nebo na internetových stránkách www.lesymb.cz.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.08.2016 13:05
  • Datum poslední aktualizace: 04.08.2016 13:05
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design