Česky CZEnglish EN

Základní popis odpadu pro sběrná střediska odpadů města Brna

27. května 2011

Základní popis předává obsluze sběrného střediska původce odpadů tj. právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v souladu s ustanovením § 4 odst. 3 vyhl. č. 338/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V rámci přejímky odpadů předloží původce odpadů při každém předání odpadů k nahlédnutí obsluze SSO kopii dokladu o právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, zřizovací listinu, živnostenský list, koncesní listinu)!!
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.05.2011 13:27
  • Datum poslední aktualizace: 27.05.2011 13:27
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design