Česky CZEnglish EN

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna – Městský program prevence kriminality v Brně 2012

14. září 2011

Podávání žádosti o poskytnutí dotace

Cílem programu je podpořit projekty zaměřené na prevenci kriminality na území statutárního města Brna. Podporovány budou projekty zaměřené na  sociální sekundární a terciární prevenci, na situační prevenci, na  prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a  ochrany před trestnou činností.

Priority statutárního města Brna:

 • Práce s rizikovou a delikventní mládeží
 • Řešení interetnické problematiky
 • Řešení dopravně bezpečnostního komplexu včetně krádeží a vykrádání motorových vozidel
 • Prevence viktimnosti a medializace prevence kriminality
 • Pomoc lidem v krizových situacích včetně problematiky prostituce, domácího násilí, obchodování s lidmi apod.

Priority Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra:

 • Program prevence kriminality a extremismu – Úsvit a  projekt Asistent prevence kriminality
 • Národní projekt Systém včasné intervence
 • Vzdělávání policistů v prevenci kriminality

 

Formuláře ke stažení:

 

Termín pro podání projektů na rok 2012 je do 31. 10. 2011 na adresu Koordinačního centra prevence osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny MMB. Obsah projektů je možno předem konzultovat.

Adresa pro podání projektů:

Koordinační centrum prevence (dv. č. 122)
Magistrát města Brna
Malinovského nám. 3
601 67 Brno

Konzultace projektů:

- prostřednictvím e-mailu: prevkrimi@brno.cz
- telefonicky: 542 173 123/4
- osobně v úředních dnech po předcházející domluvě.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 15.09.2011 11:12
 • Datum poslední aktualizace: 15.09.2011 11:12
 • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design