Česky CZEnglish EN

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012

8. září 2011

 

U P O Z O R N Ě N Í

Magistrát města Brna sděluje, že je možné předložit žádosti o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012 v těchto oblastech:

a)      dotace na projekty a provozní náklady v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže

b)    dotace na projekty a provozní náklady v oblasti tělovýchovných a sportovních aktivit

c)     dotace na projekty v oblasti kultury

d)    dotace na provozní náklady v oblasti kultury

e)    dotace na podporu projektů ekologické výchovy ve městě Brně

f)      dotace národnostním menšinám na činnost jejich organizací

g)    dotace na projekty protidrogové politiky ve městě Brně

h)    dotace na činnost, doplňující zdravotnické služby na území města Brna

i)      dotace na projekty v oblasti podpory rodiny

j)      dotace na zachování a obnovu kulturních památek s výjimkou příspěvkových organizací města Brna a městských částí, kterým budou přiděleny finanční prostředky v souladu s rozpočtovou skladbou.

Dotace se poskytují fyzickým i právnickým osobám dle schválených “Zásad” a “Pravidel” pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna. Tyto zásady a pravidla si žadatelé mohou vyzvednout na věcně příslušných odborech, kde obdrží další informace k podání vlastní žádosti. Příslušné podklady budou také zveřejněny na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz).

Věcně příslušné odbory pro oblast:

a,b)   Odbor školství mládeže a tělovýchovy

Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno 

tel.č. 542 172 107, polak.marek@brno.cz

tel.č. 542 172 112, fikesova.bela@brno.cz

tel.č. 542 172 113, gallova.dana@brno.cz

tel.č. 542 172 167, synkova.margita@brno.cz          

     

c,d)   Odbor kultury

Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno               

tel č. 542 172 070, 542 172 075,hornickova.anezka@brno.cz   

     

e)    Odbor životního prostředí

Kounicova 67, 601 67 Brno                            

tel.č. 542 174 565, 542 174 501, tomasova.danuse@brno.cz

    

f,g)   Odbor sociální péče

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno                

tel.č. 542 173 120, vraspir.milos@brno.cz

tel.č.542 173 172,standlova.dimitrovka@brno.cz                                                                                  

    

h,i)    Odbor zdraví

Dominikánské nám. 3, 601 67 Brno               

tel.č. 542 172 437, koudelkova.iva@brno.cz

tel.č. 542 172 435, vaverkova.lenka@brno.cz

     

j)      Odbor památkové péče

Husova 12, 601 67 Brno                                  

tel.č. 542 172 117, szaboova.marie@brno.cz

 

                                                                                     

Předepsané  tiskopisy  žádostí  je  možné  vyzvednout   na  věcně  příslušných odborech Magistrátu města   Brna  od  15.  září  2011.  Vyplněné   formuláře   žádostí   společně   se   zpracovanými  projekty  a  požadovanými   přílohami   je  nutno  podat  na  věcně  příslušné odbory nejpozději do 31. října 2011.

Na žádosti došlé po termínu nebude brán zřetel.

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 12.09.2011 08:58
  • Datum poslední aktualizace: 12.09.2011 08:58
  • Odpovědný útvar: Odbor školství a mládeže Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design