Česky CZEnglish EN

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna

30. listopadu 2012

Statutární město Brno vyhlašuje 1. 12. 2012 výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Integrovaného plánu rozvoje města Brna  "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města". Finanční prostředky pro tento integrovaný plán čerpá město Brno z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center.

Výzva je vyhlášena pro dvě projektové oblasti, a to:

Sportovní infrastruktura – aktivity:

 II.1.A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšujících kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti,

II.1.B) Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru.

Sociální a zdravotnická infrastruktura – aktivity:

II.3.A) Technické zhodnocení a výstavba infrastruktury pro sociální služby v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ve městě Brně,

II.3.B) Technické zhodnocení stávající zdravotnické infrastruktury.

Předložit projekty může statutární město Brno, organizace jím zřizované či zakládané, městské části a nestátní neziskové organizace. Mezi vybrané projekty v obou projektových oblastech bude rozděleno 180 mil. Kč.

Minimální částka dotace na jeden projekt je 5 mil. Kč a maximální částka 80 mil. Kč. Registraci projektu je nutné uskutečnit do 4. 1. 2013 a je nezbytnou podmínkou pro přijetí žádosti. Příjem žádostí bude ukončen 15. 2. 2013 ve 12.00 hodin.

Seminář pro předkladatele projektů se bude konat 18. 12. 2012 od 9.00 hodin v Urban centru (Mečová 5).

Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce  www.iprm.brno.cz.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.12.2012 10:32
  • Datum poslední aktualizace: 20.12.2012 10:32
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design