Česky CZEnglish EN

Vyhlášení výzvy k předkládání projektů do Integrovaného plánu rozvoje města Brna

1. prosince 2013

Statutární město Brno vyhlašuje dne 1. 12. 2013 výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Integrovaného plánu rozvoje města Brna  "Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města". Finanční prostředky pro tento integrovaný plán čerpá město Brno z Regionálního operačního programu Jihovýchod, oblasti podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center.

Výzva je vyhlášena v oblasti podpory II. 1 Rozvoj volnočasových a vzdělávacích aktivit lokálního významu, a to pro aktivity:

II. 1. A) Technické zhodnocení a výstavba sportovních zařízení zvyšujících kvalitu vzdělávání a zároveň přístupných široké veřejnosti,

II. 1. B) Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru.

Předložit projekty může statutární město Brno, organizace jím zřizované či zakládané, městské části a nestátní neziskové organizace. Jedná o závěrečnou výzvu, jejíž finanční alokace závisí na vývoji směnného kursu CZK/EUR a ušetřených prostředků z realizace ostatních projektů. V rámci této výzvy bude rozděleno přibližně 50 mil. Kč.

Minimální částka dotace na jeden projekt je 2 mil. Kč a maximální částka 8 mil. Kč. Registraci projektu je nutné uskutečnit do 3. 1. 2014 a je nezbytnou podmínkou pro přijetí plné žádosti. Příjem žádostí bude ukončen dne 31. 1. 2014 ve 12.00 hodin. Podrobné informace o výzvě naleznete na stránce  www.iprm.brno.cz.

Seminář pro předkladatele projektů se bude konat dne 17. 12. 2013 od 9.00 hodin v Urban centru (Mečová 5, Brno).

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.12.2013 09:18
  • Datum poslední aktualizace: 06.12.2013 09:18
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design