Česky CZEnglish EN

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

10. srpna 2015

ZCZC 864

WOCZ51 RPJM 071631

 

               VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

     z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

 

===============================================================

Vydáno: pátek 07.08.2015, 18:31 LSEČ (16:31 UTC) Pro území: Jihomoravský kraj 

===============================================================

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých

koncentrací troposférickeho OZONU.

 

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

 

Na některých stanicích reprezentativních pro uvedené území došlo u

troposférického ozonu k překročení informativní prahové hodnoty 180

mikrogramů/m3. Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní

prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 23

hodin.

Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se

předpokládá rovněž zítra.

 

Informace pro veřejnost:

Osobám s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem se

doporučuje zdržet se při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách

zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. U dospělých

osob bez zdravotních potíží nejsou nutná žádná omezení.

 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na

internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky

měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků.

Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin,

vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je

součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz,

záložka Počasí.

 

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Brno/Peter Hruška

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.08.2015 08:55
  • Datum poslední aktualizace: 10.08.2015 08:55
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design