Česky CZEnglish EN

Upozornění pro klienty kurátorů

22. června 2011

V pondělí 20. června došlo v budově na ul. Křenová 20 k havárii vody v rámci stavebních prací v projektu rozšíření stávajícího azylového domu. Díky škodám velkého rozsahu je budova prakticky neprovozuschopná. Proto v rámci řešení aktutní situace a v zájmu o zajištění pokud možno co nejvyšší kvality naší práce a snížení dopadů tohoto stavu k životních situací našich klientů, dochází k následujícím (dočasným) úpravám režimu provozu našeho pracoviště.

Od pondělí 4. července je Oddělení sociální prevence a pomoci tj. kurátoři přestěhováni do nových prostor na Jezuitské 1. Zde budou kurátoři klientům k dispozici ve standardní úřední hodiny (pondělí a středa 8 – 17 hod. a pátek 8 – 12 hod.), mimo tyto hodiny podle dohody.

Na Jezuitskou je přestěhována téměř celá agenda (ruší se dočasná kancelář pro zajištění bazální činnosti na Kolišti 19), tj. odborné sociální poradenství, sociálně terapeutická práce, práv ní poradenství, agenda dávek pomoci v hmotné nouzi, sociální šatník a další aktivity.  Zatím mimo plnou činnost bude pracovní terapie a zajištění praní prádla v  rámci poskytování bazálních služeb soc. péče a klubové činnosti klientů.

K dispozici jsme prozatím na mobilním čísle 736 744 482. Na přenesení pevných telefonních linek pracujeme, omluvte proto, prosím, diskomfort v telefonickém spojení s námi, co nejdříve bude obnoveno v původním režimu. K e-mailové komunikaci pak, prosím, používejte adresu ptacek.ladislav@brno.cz.

Děkuji za pochopení a Vaši vstřícnost, o všech změnách a naší snaze o obnovení našeho provozu tak, jak jste zvyklí, Vás budeme proběžně informovat.


Mgr. Ladislav Ptáček
vedoucí týmu sociálních kurátorů – Oddělení sociální prevence a pomoci OSP MMB

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.08.2011 08:52
  • Datum poslední aktualizace: 05.08.2011 08:52
  • Odpovědný útvar: Odbor sociální péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design