Česky CZEnglish EN

Rada města Brna souhlasila s odkladem plateb nájmů u nebytových prostor v majetku města

27. března 2020

Rada města Brna souhlasila 23. března 2020  s opatřením týkajícím se nájmů nebytových prostor, které jsou v majetku města a nejsou svěřeny městským částem.  Opatření spočívá v posunutí splatnosti nájemného, pokud tato povinnost vznikla či vznikne v období od 12. 3. 2020 (den vyhlášení nouzového stavu) do 30. 6. 2020. Za pozdní platby se nebudou uplatňovat sankce (smluvní pokuty, výpovědi nájmů apod.).

Předpokladem je uhrazení nájmu do konce července letošního roku.

Výše zmíněné se vztahuje na:

-             nájemce nebytových prostor (s výjimkou parkovacích či garážových stání),
-             nájemce budov,
-             nájemce pozemků, pokud je pronájem těchto pozemků součástí smluvního vztahu upravujícího pronájem nebytových prostor či staveb (např. se může jednat o případ, kdy je pronájem pozemku pouze doplňkem současného pronájmu nebytových prostor – typicky v uzavřených areálech),

-             nájemce movitých věcí, pokud je pronájem těchto movitých věcí součástí smluvního vztahu upravujícího pronájem nebytových prostor či staveb (např. se může jednat o pronájem nábytku v rámci pronajatých nebytových prostor).

Navržené opatření se nevztahuje na:

-             jakýkoliv majetek statutárního města Brna, který je svěřen městským částem (v těchto případech je další postup plně v kompetenci příslušné městské části),
-             pronájem bytů,

-             pronájem či pacht „samotných“ pozemků.

Netýká se ani plateb záloh na energie a jiné služby spojené s nájmem.

V této chvíli se především řešila aktuální situace, kdy nájemci z důvodu vyhlášení nouzového stavu přišli o příjmy. Nedochází k odpouštění či snižování úhrad za užívání městského majetku. Tuto problematiku bude nutné řešit komplexně v závislosti na dalším vývoji krizových opatření, celostátní legislativy, odškodňovacích mechanismů státu apod.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.03.2020 09:46
  • Datum poslední aktualizace: 27.03.2020 09:46
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design