Česky CZEnglish EN

Program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“

9. února 2009

Program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" pro rok 2009 se realizuje opět ve dvou kolech. Uzávěrka přijmu žádostí do prvního kola je 28. 2. 2009 a do druhého kola 30. 4. 2009.

 

Finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo kultury po provedeném správním řízení, na základě rozhodnutí a formou účelového příspěvku, který je nutné vypořádat v příslušném kalendářním roce. Povinný podíl vlastníka je minimálně 10% z nákladů, k nimž se váže příspěvek.

 

Podle stanovených zásad pro použití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro tento program  nelze z dotačního programu hradit náklady na modernizace objektů (např. zateplování, vytápění, oprava rozvodů, vzduchotechniku, nové typy výplní otvorů, zřizování podkroví, nové vikýře apod.), úpravy veřejných prostranství (komunikací, terénní úpravy) a pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu a projektové dokumentace.

 

Příspěvek nelze kombinovat s příspěvkem z ostatních programů Ministerstva kultury.
Podrobné informace o výše uvedeném dotačním programu, plné znění Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" a žádost o poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury.

 

Žádost podává vlastník kulturní památky s průvodním dopisem adresovaným Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, Husova 12, 601 67  Brno, následujícího znění:  

 

„V souladu se Zásadami pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" předkládáme k registraci naši žádost o finanční příspěvek z tohoto programu. Žádost je přílohou tohoto dopisu."

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 09.02.2009 08:39
  • Datum poslední aktualizace: 09.02.2009 08:39
  • Odpovědný útvar: Odbor památkové péče Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design