Česky CZEnglish EN

Přírodovědné digitárium otevírá vesmírnou bránu dokořán

9. prosince 2013

Nejen obyvatelé města Brna možná už zaregistrovali, že se začátkem listopadu rozšířila možnost Jihomoravanů, jak kreativně naložit se svým volným časem. V brněnské hvězdárně bylo otevřeno dlouho očekávané Přírodovědné digitárium vybudované z evropských peněz v rámci Operačního programu VaVpI.

Sál digitária návštěvníka pohltí obrazem a zvukem. Série speciálních projektorů v kombinaci s desítkami počítačů dokáže vykouzlit na projekční ploše o průměru 17 metrů věrný model vesmíru. V repertoáru digitária ale nejsou pouze astronomické pořady. Divák bude přenesen na těžko dosažitelná místa – pod vodní hladinu, dovnitř lidského těla, blízké budoucnosti nebo minulosti, mikrosvěta či makrokosmu. 

„Instalace digitária byla v porovnání s nedávnou rekonstrukcí výrazně obtížnější. Proběhla za kratší dobu, navíc v součinnosti subdodavatelů z Japonska, České republiky, Francie, Velké Británie a Spojených států amerických. Musím jim všem poděkovat. A nejen jim, ale také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo klíčovou dotaci, a všem zainteresovaným pracovníkům magistrátu města Brna. Naši návštěvníci se také díky nim v následujících měsících dočkají celé série nových představení – pro školní výpravy, rodiny s dětmi i odborníky. Podstatné přitom je, že se nebudeme omezovat výhradně na astronomická témata, ale budeme se věnovat i jiným přírodovědným oborům anebo ryze uměleckým počinům,“ připomněl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

Veškeré technické zařízení digitária bylo pořízeno v rámci projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum, který byl úspěšně ukončen 30. listopadu 2013 a dotačně byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, které program administruje, přiznalo statutárnímu městu Brnu dotaci ve výši 49 958 723 Kč.

Drtivá část dotačních prostředků, z nichž 42 464 914,55 Kč pocházelo z EU a 7 493 808,45 ze státního rozpočtu, je již dnes vyčerpána. Lze konstatovat, že statutární město Brno si stále udržuje vysoký standard i úspěšnost při čerpání prostředků z EU a jeho projekty přispívají k vyšší kvalitě života nejen obyvatel města, ale i jeho návštěvníků.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.12.2013 08:10
  • Datum poslední aktualizace: 10.12.2013 08:10
  • Odpovědný útvar: Odbor implementace evropských fondů Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design