Česky CZEnglish EN

Připomněli den, kdy vzniklo Československo

29. října 2009

 

{foto:Z. Kolarik}

28. říjen 1918. Datum, které znamenalo zásadní průlom v našich dějinách. Jednadevadesáté výročí vzniku samostatné Československé republiky oslavily včera u sochy T. G.  Masaryka také zástupci města Brna a desítky občanů.

K soše prvního československého prezidenta před Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity položili květiny nejen představitelé města a kraje, ale i zástupci brněnských institucí, České obce legionářské či představitelé konzulátů Ruska a Polska. Slavnostní shromáždění doprovodil orchestr Moravské žestě.

Primátor Roman Onderka v úvodu pronesl slavnostní projev, ve kterém vyzdvihl mimo jiné Masarykův přínos pro založení samostatného Československa. „Československo by se nikdy nezrodilo bez výborné diplomatické práce T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků. Ti zejména dokázali přesvědčit svět o životaschopnosti ideje Československa jako suverénního státu. A velkou zásluhu na uznání naší státnosti měli také tisíce dobrovolníků v legiích, jejichž úspěchy zejména při ruské anabázi dosáhly velkého věhlasu," připomenul. 

A jak se památné události roku 1918 otiskly do tváře Brna? Velmi výrazně. Správu Brna převzal vládní komisař Körndlmayer 5. listopadu 1918. Po dlouhé řadě německých starostů pak usedl do čela města konečně první Čech, sociální demokrat Karel Vaněk – a jeho jméno dodnes připomíná náměstí v Masarykově čtvrti. Městská rada a zastupitelstvo se ujali svých funkcí v únoru 1920, tedy 16 měsíců po říjnu 1918. Mezitím v dubnu roku 1919 vzniklo takzvané Velké Brno připojením 23 předměstských, většinou českých obcí. To vše bylo impulzem k mnoha dalším proměnám. „Brno se politicky i hospodářsky osamostatnilo a začal jeho slibný přerod ve velkoměsto. Rozvinulo se vysoké školství, osvícená radnice umožnila nástup moderní architektury a vybudování výstaviště," zdůraznil ve své řeči primátor.

(had)

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 27.12.2009 16:32
  • Datum poslední aktualizace: 27.12.2009 16:32
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design