Česky CZEnglish EN

Předběžná tržní konzultace – „Tvorba a provoz systému pro správu webů města Brna“

10. leden 2018

Statutární město Brno, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno (dále jen „Zadavatel“) připravuje zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby s pracovním názvem „Tvorba a provoz systému pro správu webů města Brna” (dále jen „Veřejná zakázka“).

Za účelem získání relevantních informací nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek, a to zejména stanovení předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, se Zadavatel rozhodl provést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Tato předběžná tržní konzultace bude rovněž uveřejněna na úřední desce Zadavatele, webových stránkách www.brno.cz a profilu Zadavatele, který lze nalézt na odkazu https://nen.nipez.cz/profil/MMB. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby to nenarušilo hospodářskou soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu § 6 ZZVZ.

Předběžná tržní konzultace veřejné zakázky „Tvorba a provoz systému pro správu webů města Brna“

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.01.2018 14:28
  • Datum poslední aktualizace: 10.01.2018 14:28
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design