Česky CZEnglish EN

Předběžná tržní konzultace – Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa

15. prosinec 2017

Statutární město Brno, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno (dále jen „Zadavatel“) připravuje zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s pracovním názvem „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích – 1. etapa“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Za účelem získání relevantních informací nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek, a to zejména stanovení předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, se Zadavatel rozhodl provést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Přikládá statutární město Brno spolu s Dopravním podnikem města Brna relevantní část dokumentace pro územní rozhodnutí, konkrétně celkovou situaci, příčné řezy a souhrnnou technickou zprávu, na jejichž základě má být stavba realizována metodou design-build za podmínek tzv. Žluté knihy FIDIC (tzn. „Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE).

Pro účely tvorby tzv. Požadavků objednatele na účel a funkci stavby a pro zohlednění rozsahu projektové dokumentace, jež bude začleněna do tohoto dokumentu, prosíme o Vaše vyjádření, zda v rámci daného podkladu pro územního rozhodnutí existuje dle Vašeho mínění i obecně efektivnější řešení dané stavby. V případě, že spatřujete takové obecně efektivnější řešení předmětné stavby, chtěli bychom Vás požádat o stručný popis z hlediska 

  1. použitých technologií, zejména v části technologie tunelu a zejména s ohledem na přínos v podobě zkrácení lhůty realizace,
  2. postupů výstavby (přičemž předpokládáme i možnost hloubení tunelu z obou stran současně). 

Ideálně prosíme o zaslání technického popisu takového řešení včetně 

  1. možné časové úspory při předpokládané hodnotě cca 1,22 mld. Kč bez DPH,
  2. uvedené možností zlepšení technických vlastností stavby, zejména z hlediska úspory nákladů na údržbu a z hlediska možné delší životnosti stavby.

Výsledky předběžné tržní konzultace budou zohledněny při přípravě zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky.

Předem děkujeme za Vaši odpověď. Zašlete ji prosím nejpozději do 5. 1. 2018 na emailovou adresu vz@mt-legal.com

Další informace jsou uvedeny v přílohách:

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 18.12.2017 17:05
  • Datum poslední aktualizace: 18.12.2017 17:05
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design