Česky CZEnglish EN

Předběžná tržní konzultace: Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží

2. leden 2018

Předběžná tržní konzultace na veřejnou zakázku s názvem „Dostavba kanalizace Brno II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží“

Statutární město Brno, IČO: 449 92 785, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno (dále jen „Zadavatel“) připravuje zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s pracovním názvem „Dostavba kanalizace Brno II. – výběr zhotovitele retenčních nádrží“ (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Za účelem získání relevantních informací nezbytných pro správné nastavení zadávacích podmínek, a to zejména specifikace předmětu Veřejné zakázky se Zadavatel rozhodl provést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Dovoluji si Vás tímto požádat o zodpovězení níže uvedených dotazů ohledně předmětu Veřejné zakázky na základě Vašich odborných znalostí a zkušeností.

Dokumenty a kontaktní informace:

Preliminary market consultation on a public contract titled “Completion of Sewerage System Brno II – Selection of the Retention Tank Contractor” 

The City of Brno, Reg. No. [IČO] 449 92 785, having its registered office at Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno (hereinafter the “Contracting Authority”) is preparing a procurement procedure for an above-threshold public contract for construction work, titled Completion of Sewerage System Brno II – Selection of the Retention Tank Contractor (hereinafter the “Public Contract”). 

For the purpose of obtaining relevant information required for defining the procurement conditions correctly, including, without limitation, the specification of the object of the Public Contract, the Contracting Authority has decided to conduct a preliminary market consultation within the meaning of Section 33 of Act No 134/2016 on public procurement (hereinafter the “ZZVZ Act”).

Dokuments and contacts

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.01.2018 15:46
  • Datum poslední aktualizace: 04.01.2018 15:46
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design