Česky CZEnglish EN

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2010

29. dubna 2011

Rada města Brna na své R6/020. schůzi, konané dne 27. dubna 2011, doporučila Zastupitelstvu města Brna:

  • vzít na vědomí závěrečný účet statutárního města Brna za rok 2010  se stavem celkových příjmů v objemu 12 753,3 mil. Kč a celkových výdajů v objemu 12 214,7 mil. Kč
  • schválit závěrečný účet města Brna se stavem celkových příjmů v objemu 11 407,7 mil. Kč, celkových výdajů v objemu 11 065,9 mil. Kč a stavem zdrojů v účelových fondech města Brna po finančním vypořádání ve výši 2 471,0 mil. Kč. 

Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2010 bude v souladu s ustanovením § 17, odst. 6 zákona 250/2000 Sb., zveřejněn v termínu od 29. dubna do 16. května 2011 na úřední desce Magistrátu města Brna, současně je k dispozici k nahlédnutí na Informačním středisku MMB, Malinovského nám. 3, Brno.
 
Připomínky k návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2010 mohou občané uplatnit buď písemně, prostřednictvím Odboru rozpočtu a financování MMB (adresa: Malinovského nám. 3, 601 67 Brno) a to do 13. května 2011 včetně, případně ústně na zasedání Zastupitelstva města Brna, konaném dne 17. května 2011.


V Brně dne 28. dubna 2011.


          Ing. Jana Červencová
vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 29.04.2011 12:25
  • Datum poslední aktualizace: 29.04.2011 12:25
  • Odpovědný útvar: Odbor rozpočtu a financování Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design