Česky CZEnglish EN

Oznámení o uplatnění práva na dorovnání

23. ledna 2017

Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Brno-střed, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, jako hlavní akcionář společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČO: 255 82 518, se sídlem se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137, na kterého přešly veškeré účastnické cenné papíry na společnosti Veletrhy Brno, a.s. v návaznosti na usnesení valné hromady společnosti Veletrhy Brno, a. s. ze dne 4. 11. 2016 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, tímto oznamuje, že mu bylo dne 3. 1. 2017 doručeno uplatnění práva na dorovnání ze strany některých vytěsněných akcionářů podle § 390 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Statutární město Brno činí toto oznámení v návaznosti na ustanovení § 390 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích a uvádí, že zápis z valné hromady, v jejímž průběhu bylo přijato usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů emitovaných společností Veletrhy Brno, a.s. na Statutární město Brno, byl způsobem stanoveným v rámci § 384 zákona o obchodních korporacích zveřejněn dne 25. 11. 2016.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 23.01.2017 17:03
  • Datum poslední aktualizace: 23.01.2017 17:03
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design