Česky CZEnglish EN

Oznámení o dalším uplatnění práva na dorovnání

2. března 2017

Statutární město Brno, IČO: 44992785, se sídlem Brno-střed, Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, jako hlavní akcionář společnosti Veletrhy Brno, a.s., IČO: 255 82 518, se sídlem se sídlem Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3137, na kterého přešly veškeré účastnické cenné papíry na společnosti Veletrhy Brno, a.s. v návaznosti na usnesení valné hromady společnosti Veletrhy Brno, a. s. ze dne 4. 11. 2016 o nuceném přechodu účastnických cenných papírů podle § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, tímto oznamuje, že mu bylo ve dnech 23. 2. 2017 a 24. 2. 2017 doručeno ze strany dalších dvou vytěsněných akcionářů uplatnění práva na dorovnání podle § 390 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Vzhledem k tomu, že tato uplatnění práva na dorovnání byla doručena v rámci lhůty dle § 390 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, činí Statutární město Brno z důvodů právní jistoty toto oznámení v návaznosti na ustanovení § 390 odstavce 2 zákona o obchodních korporacích a uvádí, že zápis z valné hromady, v jejímž průběhu bylo přijato usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů emitovaných společností Veletrhy Brno, a.s. na Statutární město Brno, byl způsobem stanoveným v rámci § 384 zákona o obchodních korporacích zveřejněn dne 25. 11. 2016.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 02.03.2017 13:56
  • Datum poslední aktualizace: 02.03.2017 13:56
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design