Česky CZEnglish EN

ODVOLÁNÍ SIGNÁLU UPOZORNĚNÍ

16. únor 2012

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle ust. § 42 písm. g) a ust. § 48 odst. 1 písm. n) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 86/2002 Sb.“) a dle nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2011, kterým se vydává Krajský regulační řád Jihomoravského kraje, podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb. odvolává signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku – suspendované částice PM10 (polétavý prach) pro území Jihomoravského kraje – správní obvod obce s rozšířenou působností Brno a Šlapanice: „Rušíme signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10. Platnost signálu končí v 8:00 hodin dne 15. února 2012.“

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 16.02.2012 09:38
  • Datum poslední aktualizace: 16.02.2012 09:38
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design