Česky CZEnglish EN

ODVOLÁNÍ SIGNÁLU UPOZORNĚNÍ

3. únor 2012

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle ust. § 42 písm. g) a ust. § 48 odst. 1 písm. n) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 86/2002 Sb.“) a dle nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2010, kterým se vydává Krajský regulační řád Jihomoravského kraje,

podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb.

odvolává signál upozornění

na možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku – suspendované částice PM10(polétavý prach)

pro území Jihomoravského kraje – správní obvod obce s rozšířenou působností Brno a Šlapanice:

„Rušíme signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10. Platnost signálu končí v 8:00 hodin dne 3. února 2012.“

Odůvodnění

Stanice AIM Brno – Tuřany splnila podmínky pro odvolání signálu upozornění:

1. AIM Brno Tuřany – průměrná 24 hodinová koncentrace PM10 byla dnes 3.2.2012 – 46,8 μg*m-3 (06:00 UTC – 06:00 UTC).

2. není překročen zvláštní imisní limit pro částice PM10 a tento stav trvá nepřetržitě 24 hodin.

 

Na stanici imisního monitoringu v Brně – Tuřanech spadajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 pod hodnotu zvláštního imisního limitu – 100 g.m-3. Tento stav trvá více jak 24 hodin. Není také očekáváno zhoršení rozptylových podmínek nebo obnovení meteorologických podmínek podmiňující vysoké koncentrace v průběhu 48 hodin, následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvláštních imisních limitů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán dle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle ust. § 42 písm. g) a ust. § 48 odst. 1 písm. n) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 86/2002 Sb.“) a dle nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2010, kterým se vydává Krajský regulační řád Jihomoravského kraje,

podle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb.

odvolává signál upozornění

na možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku – suspendované částice PM10(polétavý prach)

pro území Jihomoravského kraje – správní obvod obce s rozšířenou působností Brno a Šlapanice:

„Rušíme signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro znečišťující látku suspendované částice PM10. Platnost signálu končí v 8:00 hodin dne 3. února 2012.“

Odůvodnění

Stanice AIM Brno – Tuřany splnila podmínky pro odvolání signálu upozornění:

1. AIM Brno Tuřany – průměrná 24 hodinová koncentrace PM10 byla dnes 3.2.2012 – 46,8 μg*m-3 (06:00 UTC – 06:00 UTC).

2. není překročen zvláštní imisní limit pro částice PM10 a tento stav trvá nepřetržitě 24 hodin.

 

Na stanici imisního monitoringu v Brně – Tuřanech spadajících do smogového regulačního systému, došlo k výraznému poklesu 24 hodinového průměru koncentrace suspendovaných částic PM10 pod hodnotu zvláštního imisního limitu – 100 g.m-3. Tento stav trvá více jak 24 hodin. Není také očekáváno zhoršení rozptylových podmínek nebo obnovení meteorologických podmínek podmiňující vysoké koncentrace v průběhu 48 hodin, následujících po poklesu koncentrací pod hodnoty zvláštních imisních limitů.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.02.2012 09:17
  • Datum poslední aktualizace: 03.02.2012 09:17
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design