Česky CZEnglish EN

Na území Brna byla vyhlášena smogová situace kvůli prachu

25. ledna 2013

Od dnešního rána byla pro území brněnské aglomerace (tedy pro celé území města Brna) a pro Jihomoravský kraj vyhlášena smogová situace pro polétavý prach – PM10. Tento stav bude platit až do odvolání.

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 10 odst. 1 je smogová situace stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění … částicemi PM10 … překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze.

§ 10 odst. 2
Vznik smogové situace a její ukončení vyhlašuje ministerstvo neprodleně ve veřejně přístupném informačním systému a v médiích. Současně neprodleně informuje inspekci a dotčené krajské a obecní úřady a dotčené provozovatele stacionárních zdrojů, kterým byly uloženy zvláštní podmínky provozu podle odst. 3.

Zhoršená kvalita ovzduší se týká sledovaného parametru prašného aerosolu (polétavý prach – PM10). Nejhorší situace byla na měřicí stanici Brno-Tuřany naměřená dne 25. ledna 2013 v 6.00 hodin, kdy průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 104,6 μg/m3 (denní limit je přitom 50 μg/m3).

Žádáme spoluobčany, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí). Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Doporučujeme k přepravě využívat prostředky veřejné dopravy.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným (osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami) se doporučuje omezit pobyt ve venkovním prostředí. Není vhodné venku sportovat. Větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina), nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám. Změnu k lepšímu nelze očekávat, rozptylové podmínky budou během následujících dní mírně nepříznivé.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu<http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html>, popř. telefonním čísle 541 421 072 nebo na teletextu České televize (str.180).

Nejčastější dotazy veřejnosti, rodičů s dětmi, školek, médií v oblasti čistoty ovzduší jsou přehledně zodpovězeny na stránkách ČHMÚ – http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/qa.html.

TIS, OŽP

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.01.2013 09:48
  • Datum poslední aktualizace: 25.01.2013 09:48
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design