Česky CZEnglish EN

Město vyhlásilo veřejnou zakázku na vydavatele Brněnského metropolitanu

4. dubna 2017

Do 12. dubna mají zájemci možnost zúčastnit se veřejné zakázky na nového vydavatele informačních novin občanů statutárního města Brna Brněnský metropolitan. Noviny vychází v měsíční periodicitě (kromě měsíce srpna), tedy 11 čísel za rok. Budou tisknuty ve formátu A4  a v nákladu 200.000 kusů výtisků měsíčně.

Vybraný dodavatel veřejné zakázky bude zajišťovat a koordinovat veškeré technické práce spojené s přípravou a vydáváním jednotlivých čísel – sazba, tisk, doprava a činnosti spojené s distribucí Brněnského metropolitanu.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 12. dubna 2017 v 10:00 hod. Nabídky musí být do tohoto termínu dodány na Magistrát města Brna – Dominikánské nám. 196/1, do Kanceláře primátora města Brna.

Kritériem pro výběr dodavatele je ekonomická výhodnost, tu bude zadavatel hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5,5 milionů korun bez DPH.

Zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna na profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c74afc13-ac57-46ce-8225-99826ed87c64/Zakazka/P17V00000072.  

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 05.04.2017 11:07
  • Datum poslední aktualizace: 05.04.2017 11:07
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design