Česky CZEnglish EN

KULTURNÍ PARLAMENT

19. června 2015

Jménem Bc. Matěje Hollana, náměstka primátora města Brna, si Vás dovolujeme pozvat na zasedání kulturního parlamentu  v pátek 26. června 2015 v zasedací síni Zastupitelstva města Brna, v budově Nové radnice, Dominikánské nám. 1, Brno.

 

Kulturní parlament by měl být otevřenou periodicky se opakující diskusí k závažným tématům brněnské kultury a zprostředkovat tak přímý kontakt s širokou kulturní veřejností (zástupci příspěvkových organizací, organizací nezřizovaných městem, akademické sféry, agentur pořádající kulturní akce, medií a recenzenti). Závěry diskuse by zástupcům města Brna měly sloužit jako inspirace při definování a naplňování vizí kulturní politiky.

Průběh diskuse bude řídit moderátor. Jednotlivá témata stručně uvedou odborníci na danou oblast a následně k nim vyjádří svůj názor přítomní účastníci.

 

Program zasedání:

1.      Představení zásadních kulturních projektů připravovaných městem:

·         Úvod – Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna;

·         Janáčkovo kulturní centrum – Ing. Stanislav Michalík, člen Komise RMB pro kulturu;

·         Přihláška města Brna do sítě Kreativních měst UNESCO v oblasti hudby – David Dittrich nebo Helena Tomalová, Brno město hudby.

2.      Vícezdrojové financování v kultuře (včetně neziskové sféry):

·         Úvod – Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna;

·         Financování brněnské kultury – PhDr. Viera Rusinková, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Brna;

·         Vícezdrojové financování – MgA. Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno, předseda, Asociace profesionálních divadel České republiky.

3.      Vznik tzv. advokátních skupin pro jednotlivé druhy živého umění:

·         Úvod – Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora města Brna.

Moderátor: Petr Minařík

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 25.06.2015 14:44
  • Datum poslední aktualizace: 25.06.2015 14:44
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design