Česky CZEnglish EN

Koncept Územního plánu města Brna – anketa a besedy

17. ledna 2011

V současné době je připraven koncept nového Územního plánu města Brna, dokumentu, který určí, jak se bude naše město v následujícím období rozvíjet. Každé město potřebuje pro svůj rozvoj územní plán. Dobrý územní plán určující dlouhodobý rozvoj města zvyšuje jeho prestiž, rating i atraktivitu pro investory. Pro obyvatele města přináší jistotu o tom, jak se budou městské prostředí i životní podmínky ve městě vyvíjet. Předložený koncept nového Územního plánu města Brna řeší rozvoj města ve 3 variantách. V průběhu vystavení konceptu od listopadu 2010 do února 2011 se můžete s navrženými variantami řešení důkladně seznámit a posoudit, jak se předložený koncept vypořádal se zadáním, zda splnil stanovené zásady a neodchýlil se od dlouhodobě sledované koncepce rozvoje města.

Tématicky zaměřené besedy ke konceptu Územního plánu:

Doprava – středa 19.1.2011 v 16. hod. 
Nákupní centra a občanská vybavenost – středa 2.2.2011 v 16. hod. v místnosti č. 426 v budově MMB, Kounicova 67

Na tomto místě Vás prosíme o laskavé zodpovězení několika otázek. Vaše odpovědi nám při tvorbě konečné podoby nového územního plánu velmi pomohou. Anketu můžete vyplnit do konce března 2011 zde.

Výstavu konceptu navštívil již tisící návštěvník, který obdržel  od města Brna upomínkové předměty.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.01.2011 10:05
  • Datum poslední aktualizace: 24.01.2011 10:05
  • Odpovědný útvar: Odbor územního plánování a rozvoje Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design