Česky CZEnglish EN

Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru (2019-nCoV)

29. ledna 2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA NAŠEM WEBU WWW.BRNO.CZ/KORONAVIRUS.

Během chřipkové sezóny, ve které se právě nacházíme, bude jakékoli respirační onemocnění s největší pravděpodobností běžná akutní respirační infekce nebo chřipka. Aktuálně tedy není v souvislosti s výskytem koronaviru důvod k obavám.
Onemocnění koronavirem je možné předpokládat u osob, které kromě klinických příznaků (horečka, kašel, dušnost) splňují také epidemiologická kritéria – tzn. mají pozitivní cestovatelskou anamnézu (byly v ohnisku nákazy v dané oblasti) nebo byly v přímém kontaktu s osobou, u které byla potvrzena nákaza koronavirem, a to maximálně 14 dní před projevem příznaků. Pokud obě uvedené podmínky splňujete – tedy příznaky a pobyt v ohnisku nákazy nebo přímo kontakt s nakaženou osobou – kontaktujte praktického lékaře, případně volejte zdravotnickou záchrannou službu (tel. 155). 

Přenos koronaviru 

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po déletrvajícím úzkém kontaktu (společná domácnost, kancelář). Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je 2–14 dní.

Nejohroženější skupiny obyvatel

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Ochrana

Důležité je postupovat tak jako při klasickém respiračním onemocnění v aktuálním chřipkovém období:

• vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
• dodržovat základní hygienická pravidla,
• používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
• nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
• jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál),
• samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kdo přichází s pacienty nejvíce do styku.

Léčba

Pro infekci 2019-nCoV není doporučena žádná specifická antivirová léčba. Lidé infikovaní tímto virem by měli zahájit podpůrnou léčbu zmírňující příznaky této infekce. K podpůrné léčbě se využívají běžně dostupné léky.

Upozornění pro ty, kteří cestují
• pokud se u někoho před či během letu objeví příznaky respiračního onemocnění, měl by okamžitě informovat palubní personál,
• na letišti mohou lidé kontaktovat stálou lékařskou službu (pokud je k dispozici) nebo pozemní personál.

Informace o vývoji situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v Jihomoravském kraji jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách www.khsbrno.cz. Informace o vývoji situace ve výskytu nového koronaviru je pravidelně aktualizována na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz a Státního zdravotního ústavu v Praze www.szu.cz a také na stránkách WHOECDC.

Zpracováno na základě podkladů Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně a informací zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 11.05.2020 11:45
  • Datum poslední aktualizace: 11.05.2020 11:45
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design