Česky CZEnglish EN

Důležité upozornění pro občany města Brna

26. listopadu 2012

V souvislosti se stěhováním I. interní kardioangiologické kliniky (I. IKAK) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do nových prostor Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), dojde s účinností od 30. 11. 2012 k těmto přechodným změnám:

 1. Zastavení příjmu nemocných v pátek 30. 11. 2012 -jeho obnovení je plánováno na pondělí 7. 1. 2013.
 2. Zdravotní péče zajišťovaná specializovanými pracovišti I. IKAK (intervenční kardiologie, kardiostimulace, transplantační oddělení) bude po uvedenou dobu zajišťována Interní kardiologickou klinikou FN Brno a Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno. Tento postup byl předběžně dohodnut na úrovni přednostů dotčených pracovišť.
 3. Příjmy dalších pacientů s interními obtížemi, kteří sektorově spadají pod 1. IKAK bude zajišťovat II. interní klinika FNUSA. interní kliniky FN Brno, Nemocnice Milosrdných bratří Brno a Vojenská nemocnice Brno. Tento postup byl předběžně dohodnut na úrovni ředitelů dotčených zdravotnických
  Zařízení.
 4. Ambulance Nízkoprahového interního příjmu v budově i FNUSA zůstává i po dobu stehování 1. interní kardioangiologické kliniky v provozu.
 5. Elektivní vyšetření požadovaná dalšími zdravotnickými pracovišti po I. IKAK mohou být prováděna v termínu až po 7. 1. 2013.
 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 26.11.2012 17:02
 • Datum poslední aktualizace: 26.11.2012 17:02
 • Odpovědný útvar: Odbor zdraví Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design