Česky CZEnglish EN

Co ukázal Dlouhodobý výzkum brněnských sídlišť

10. leden 2012

Dlouhodobý výzkum sídlišť představuje unikátní sérii tří výzkumů brněnských sídlišť, které jsou od 80. let zpracovávány pro Magistrát města Brna. Výzkum si klade za cíl přinášet opakovaně odpovědi na otázku, jak se mění brněnská sídliště a jejich obyvatelé.

I když metodologie výzkumného šetření v roce 2011 není zcela identická jako u předchozích dvou vln (výzkum reflektoval nová témata, která souvisí s dnešní dobou), i tak se nabízí unikátní možnost srovnání vývoje životních podmínek a jejich hodnocení za posledních více než 20 let. A to i v kontextu národním a mezinárodním.

1. etapa šetření (1988) – sídliště Kohoutovice, Bystrc II, Bohunice, Vinohrady
2. etapa šetření (1995) – Kohoutovice, Bystrc II, Bohunice, Vinohrady, Kamenný Vrch
3. etapa šetření (2011) – Vinohrady, Bohunice, Bystrc II, Kamenný Vrch, Lesná, Kamechy

Cílem třetí vlny výzkumu bylo podat celistvý obraz o vybraných lokalitách, názorech i postojích jejich obyvatel a odpovědět na výzkumné otázky kdo jsou obyvatelé vybraných brněnských sídlišť a jaké je jejich vnímání kvality života v těchto lokalitách, jak jsou obyvatelé těchto sídlišť spokojeni s bytem, domem a sídlištěm, do jaké míry se obyvatelé sídlišť zapojují do života lokální komunity nebo jaká je jejich tendence ke stěhování.

Spokojenost se sídlištěm se u respondentů šestice sídlišť v Brně v roce 2011 jeví jako poměrně vysoká. Podíl spokojených z poslední vlny brněnského výzkumu přitom značně převyšuje hodnoty předchozích dvou vln (1995 a 1988). U obou předchozích vln pozorujeme také o mnoho vyšší podíl respondentů se sídlištěm nespokojených (18 % v roce 1995 a 10 % v roce 1988).

Uvažujeme-li, proč mohlo šetření třetí vlny (2011) zaznamenat lepší výsledky než obě vlny předchozí, nabízí se vliv tří procesů, které v poslední době brněnská sídliště poznamenaly.

1)   Privatizace bytů zvýšila podíl vlastníků bytů oproti „družstevníkům“ a „nájemníkům“. Z domácích i zahraničních výzkumů přitom víme, že vlastníci jsou spokojenější, než je tomu v ostatních typech bydlení.
2)   Revitalizace sídlišť zkvalitnila parametry obytných objektů.
3)   Selektivní migrace znamenala odliv domácností se sídlištěm nespokojených, zejména do čtvrtí rodinných domů.
 
Pomyslným vítězem z celé šestice sídlišť se stala Lesná, a to zejména kvůli dobře hodnocené pověsti sídliště a vysoké míře spokojenosti s bytem, domem a sídlištěm. Je však potřeba mít na paměti, že na Lesné žije vyšší podíl seniorů. Z jiných výzkumů víme, že senioři bývají se svými byty spokojenější (měli více času najít si pro sebe vyhovující bydlení než mladší generace a také bývají zpravidla méně ambiciózní). Vysoké hodnocení sídliště tak patrně odráží zmíněné skutečnosti. Pokud by byla Lesná doménou mladých lidí, hladinu spokojenosti s byty bychom zde zřejmě pozorovali o něco nižší.

Z nadprůměrných hodnot se těší také Bystrc II, zejména pro spokojenost s bytem, domem a sídlištěm, ale také kvůli dobré pověsti sídliště. Dvojice Vinohrady a Kamenný Vrch, které jsou si silně vzájemně podobné, nabývají podprůměrných hodnot spokojenost s bytem, domem a sídlištěm a slabší je také pověst.

Relativně podprůměrné hodnoty spokojenosti zaznamenáváme také u Bohunic, ovšem bohuničtí respondenti nejsilněji vykazují pozitivní posun ve spokojenosti s bytem, domem a sídlištěm. Kamechy jsou velmi mladou lokalitou a její obyvatelé hodnotí vztah ke svému obytnému prostředí spíše střízlivě, oproti ostatním lokalitám kritičtěji.

Celkově z výsledků loňské vlny výzkumu vyplývá, že i přes rozdíly mezi jednotlivými sídlišti se naprosté většině obyvatel v daném místě žije dobře; míra spokojenosti obyvatel se sídlišti v časovém posunu vzrostla o cca 10 %, což je důsledkem celé řady společenských změn a opatření. Také struktura obyvatel všech sledovaných brněnských sídlišť je pestrá a nic nenasvědčuje tomu, že by docházelo k zásadnímu přílivu sociálně slabých obyvatel a případnému vytváření sociálně vyloučených lokalit, jak to lze v různé míře pozorovat jinde v České republice či v Evropě.

Ve druhé půli února začne výstava v Urban centru na Staré radnici, která seznám návštěvníky s podrobnými výstupy výzkumu prostřednictvím panelů. V rámci výstavy proběhne také prezentace výzkumu pro veřejnost.

S podrobnějšími výsledky Dlouhodobého výzkumu sídlišť 2011 se můžete seznámit  zde (4.5 MB, Adobe Acrobat dokument).

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 10.01.2012 15:29
  • Datum poslední aktualizace: 10.01.2012 15:29
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design