Česky CZEnglish EN

BYL VYHLÁŠEN SIGNÁL UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST VÝSKYTU SMOGOVÉ SITUACE

30. leden 2012

„Z důvodu nepříznivých rozptylových podmínek byl dne 30. ledna 2012 v 7:00 hodin vyhlášen Krajským úřadem Jihomoravského kraje signál upozornění na možnost výskytu smogové situace pro území správní obvod obce s rozšířenou působností Brno a Šlapanice.

Nejhorší situace byla dnes ve 4:00 hodin na stanici Brno – Tuřany, kde průměrná klouzavá 24 hodinová koncentrace polétavého prachu v ovzduší byla ve výši 165,8 µg.m-3 (denní limit je přitom 50 µg.m-3).

 

Žádáme spoluobčany, kteří žijí a podnikají v této lokalitě, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší, omezili spalování pevných paliv, omezili v domácnostech používání otevřených plynových spotřebičů a krbových topenišť, dle možnosti se zdrželi práce s chemickými látkami (např. nátěrové hmoty, rozpouštědla) a neprováděli činnosti spojené s nadměrnou prašností (přesun sypkých hmot, zeminy, sutí).

Rovněž žádáme řidiče automobilů, aby pokud možno nevyjížděli, neboť emise z automobilů se významně podílejí na zvýšené koncentraci znečišťujících látek. Doporučujeme k přepravě využívat prostředky veřejné dopravy.

Hlavně lidem starším, dětem a nemocným (osobám trpícím srdečně cévními a respiračními chorobami) se doporučuje omezit pobyty ve venkovním prostředí. Není vhodné venku sportovat. Větrat by se mělo jen krátce a intenzívně. Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučujeme zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C (ovoce,  zelenina), nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Změnu k lepšímu nelze očekávat, rozptylové podmínky budou během dne přechodně mírně nepříznivé.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách ČHMÚ: www.chmi.cz , nebo na teletextu České televize (str. 180).

 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Helán

odd. technické ochrany ŽP – ochrana ovzduší

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ŽP

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Tel.: 541 652 626, Fax: 541 651 579

kancelář č. <metricconverter productid="428 A" w:st="on">428 A</metricconverter>, býv. budova IMOS

email: helan.tomas@kr-jihomoravsky.cz

více na www.kr-jihomoravsky.cz

 

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 30.01.2012 09:51
  • Datum poslední aktualizace: 30.01.2012 09:51
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design