Česky CZEnglish EN

Brněnská základní škola International School of Brno inspirovala vídeňské pedagogy

6. listopad 2017

Středisko služeb školám Brno navázalo spolupráci mezi českými a rakouskými učiteli. Jejich projekt Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu běží již více než rok a v říjnu se díky němu desítka učitelů z vídeňských základních škol přijela inspirovat naší výukou  na prvním stupni základních škol.

Cílem projektu je posílit přeshraniční spolupráci učitelů formou nejrůznějších kurzů, stáží, hospitací a metodických seminářů. Další aktivity vznikají díky nově vytvořeným přátelstvím a společným zájmům škol. Nyní mají za sebou členové hospitaci rakouských učitelů z Vídně na české International School of Brno.

Desítka účastníků se nejprve seznámila s myšlenkou vzdělávání na české mezinárodní škole a podívali se přímo do vyučování. To zde probíhá pouze v angličtině, samozřejmě s výjimkou češtiny a ostatních jazyků.

Největší ohlas měla u vídeňských pedagogů hodina výtvarné výchovy ve 3. ročníku, vedená Sophií Lefevreovou, a matematika u páťáků, kterou zde učí Beth Edgellová.  Rakouské učitele zaujala nejen samotná výuka, ale i různé interaktivní pomůcky, které v jednotlivých třídách objevili.

Vyjádřili také velký zájem o to, aby se v projektu objevily i další možnosti navštívit další českou školu s rozšířenou výukou jazyků. Učitel Peters Jerry z rakouské VS 16, Brüßlgasse 18, Wien řekl: „Dnešní hospitace mě inspirovala. Ve výuce jsem viděl nápady a dobré vyučující návody, které se pokusím vyzkoušet i v naší škole při mých hodinách angličtiny.“

Projekt poběží až do října 2019. Jeho hlavním partnerem v Rakousku je Úřad Dolnorakouské zemské vlády, u nás jej koordinuje Středisko služeb školám Brno, které má za sebou již 17 ukončených vzdělávacích projektů zaměřených zejména na pedagogické i nepedagogické pracovníky ve školství.

Mgr. Ivo Prokeš
manažer projektu BIG

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 06.11.2017 15:41
  • Datum poslední aktualizace: 06.11.2017 15:41
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design