Česky CZEnglish EN

Aktualizace územní studie ulice Údolní

15. listopadu 2017

Cílem studie bylo zejména prověření možných variant řešení uličního prostoru v souladu s aktuálními požadavky dotčených organizací. Aktualizace územní studie byla zaměřena zejména na následující části a prostory:

1)      Ulice Údolní

a.       Uliční profil v jednotlivých částech, který řeší kolejovou MHD, IAD, dopravu v klidu, zeleň a dle možností cyklistickou dopravu a stanoví rámcově rozsah nutných přeložek inženýrských sítí

b.      Uspořádání ulice v prostoru zastávek MHD

2)      Uzel Tvrdého – Úvoz – Údolní

c.       Prověření technické reálnosti a potřebnosti řešení přestupního uzlu Údolní – Úvoz

Aktualizace územní studie ulice Údolní bude použita jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz“.

Dokumenty studie

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 15.11.2017 15:29
  • Datum poslední aktualizace: 15.11.2017 15:29
  • Odpovědný útvar: Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design