Česky CZEnglish EN

70 let od ukončení druhé světové války si Brno připomene Rokem smíření

25. února 2015

Soubor akcí různého typu s jedním ústředním tématem. To je projekt Rok smíření, jehož myšlenka vychází z potřeby připomenout události související se 70. výročím ukončení druhé světové války a jejími dopady na město Brno a jeho obyvatele. Zároveň má za cíl důstojně uctít památku obětí a ukázat Brno jako město schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu.

Rok 2015 byl Radou města Brna vyhlášen Rokem smíření. Z jejího pověření se realizátorem a koordinátorem projektu stalo Turistické informační centrum města Brna (TICmB).

Kromě hlavní myšlenky je záměrem projektu poukázat na kosmopolitní charakter města a poučit se z historie a vyrovnat se s ní tak, aby měla příznivý vliv na směřování společnosti a města v budoucnosti. Do projektu se již nyní zapojily – a své akce chystají – Muzeum města Brna, Muzeum romské kultury, Moravské zemské muzeum, Masarykova univerzita, Knihovna Jiřího Mahena, Filharmonie města Brna, Městské divadlo Brno, Moravská galerie, HaDivadlo a Turistické informační centrum města Brna.

Záměr a dramaturgický koncept projektu Rok smíření:

- Připomenout u příležitosti 70. výročí ukončení druhé světové války historické události ve všech souvislostech včetně okamžiků doposud z různých důvodů opomíjených;
- Poučit se z historie, vyrovnat se s ní a mít příznivý vliv na směřování společnosti a města v budoucnosti;
- Poukázat na kosmopolitní charakter města;
- Důstojně uctít památku obětí a ukázat Brno jako město schopné přihlásit se ke své historii v evropském kontextu;
- Přispět k důstojnému vyrovnání s minulostí.

Připojte se k projektu Rok smíření

Jednotlivci, spolky či organizace se mohou svými plánovanými akcemi zapojit do rámce projektu Rok smíření za podmínek, že tyto akce budou v souladu se záměrem a dramaturgickým konceptem projektu.
TICmB zajistí koordinaci projektu a pomoc při organizaci a propagaci akcí.
Propagaci akcí bude TICmB realizovat prostřednictvím jednotně graficky zpracovaných elektronických i tištěných programových materiálů, které budou šířeny v dostupných mediích a k projektu vytvořených internetových stránkách.

S ohledem na pietní záměr projektu si TICmB dovoluje vyhradit právo zařadit pouze projekty, které jsou v souladu se záměrem a dramaturgickým konceptem Roku smíření (nezařadí do projektu politické pořady a akce komerčního charakteru).
TICmB není pověřeno úhradou ekonomických nákladů vzniklých pořádáním jednotlivých akcí.

Žádáme veřejnost, organizace i jednotlivce, kteří si přejí připojit své plánované akce do projektu „Rok smíření“, aby svůj záměr odeslali s označením "Rok smíření" písemně na adresu:
Turistické informační centrum města Brna, p. o.
sekretariát
Radnická 4
658 78 Brno

nebo elektronicky na adresu tic@ticbrno.cz.

Své projekty prosím označte (obálku nebo předmět e-mailu) "Rok smíření"
a uveďte tyto údaje:
Datum, místo a čas konání akce;
Název akce;
Jména autorů, účinkujících nebo zúčastněných;
Odhadovaný počet návštěvníků;
Jméno nebo název pořadatele akce; Kontakt na pořadatele, připojte písemný souhlas organizátora se zveřejněním akce na webových stránkách a propagačních materiálech.
Uzávěrka pro příjem projektů, které mají být zveřejněny v tištěné podobě je 13. března 2015.

Výzvu veřejnosti a elektronický formulář pro přihlášení pořadu k projektu „Rok smíření“ najdete také na odkazu http://roksmireni.cz/cs.

Kontaktní osoby projektu:

Koordinátor projektu
MgA. Jiří Mottl – pověřený zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele/ky Turistického informačního centra města Brna, p. o. mottl@ticbrno.cz
Iniciátor a autor projektu
BcA. Petr Kalousek – uvolněný člen Zastupitelstva MČ Brno-střed pro kulturu, sport a turismus, kalousek.petr@gmail.com

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 20.04.2015 11:06
  • Datum poslední aktualizace: 20.04.2015 11:06
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátorky města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design