Česky CZEnglish EN

Aktuality a oznámení

Co ukázal Dlouhodobý výzkum brněnských sídlišť

10. ledna 2012

Dlouhodobý výzkum sídlišť představuje unikátní sérii tří výzkumů brněnských sídlišť, které jsou od 80. let zpracovávány pro Magistrát města... [více]

Projekt "Z války/armády do civilního zaměstnání"

6. ledna 2012

Sdružení válečných veteránů ČR přichystalo projekt "Z války/armády do civilního zaměstnání". Cílem projektu je nalézt... [více]

Změny v ohlašovacíh povinnostech v oblasti odpadového hospodářství

6. ledna 2012

V roce 2012 musí všichni, kteří mají ohlašovací povinnost podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zasílat... [více]

Organizace výkonu veřejné služby přechází od 1. 1. 2012 na Úřad práce

29. prosince 2011

Zájemce o výkon veřejné služby upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci... [více]

Socio-info centrum

16. prosince 2011

Agendy příspěvku na péči, dávek pro zdravotně postižené občany a dávek pro osoby v hmotné nouzi přešly od 1. 1.  2012 na ÚŘAD PRÁCE [více]

Uzavření pokladny pro výběr místního poplatku - 30.12.2011

13. prosince 2011

Pokladna pro výběr místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v hotovosti, Šumavská 33, 9 patro, bude dne... [více]

Statutární město Brno zveřejnilo záměr pronajmout 3 části pozemku p.č. 776 v k.ú. Město Brno

1. prosince 2011

Statutární město Brno zveřejnilo záměr pronajmout 3 části pozemku p.č. 776 v k.ú. Město Brno za účelem umístění prodejních stánků formou... [více]

Odvolání signálu upozornění na možnost výskytu smogové situace

21. listopadu 2011

pro znečišťující látku – suspendované částice PM10 [více]

Výstava na Nové radnici Brno

15. listopadu 2011

 Srdečně zveme na výstavu kolekce profesionálních fotografií a nejlepších žákovských prací výtvarně-literární soutěže na téma domácí... [více]

BYL VYHLÁŠEN SIGNÁL UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST VÝSKYTU SMOGOVÉ SITUACE

15. listopadu 2011

Z důvodu nepříznivých rozptylových podmínek byl dne 15. listopadu v 4:00 hodin vyhlášen Krajským úřadem Jihomoravského kraje signál... [více]

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu města Brna - Městský program prevence kriminality v Brně 2012

14. září 2011

Odbor sociální péče MMB: Termín pro podání projektů je do 31. 10. 2011  [více]

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2012

8. září 2011

 U P O Z O R N Ě N ÍMagistrát města Brna sděluje, že je možné předložit žádosti o poskytnutí dotace typu B z rozpočtu... [více]

Sbírka nepotřebného šatstva pro potřebné občany

4. srpna 2011

termíny sbírek v roce 2011: 3. 8., 7. 9., 5. 10., 2. 11., 7. 12.  [více]

Upozornění pro klienty kurátorů

22. června 2011

Havárie v budově Křenová 20 - Oddělení sociální prevence a pomoci Odboru sociální péče  [více]

Základní popis odpadu pro sběrná střediska odpadů města Brna

27. května 2011

Od 1.6.2011 je povinností každé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která chce předat odpad do sběrného střediska... [více]

Brněnské dny bez úrazů

13. května 2011

Celoměstská kampaň zaměřená na prevenci úrazů v dopravě, v domácnosti a při sportu. [více]

Zvířátka také nekouří

13. května 2011

Celodenní program pro rodiny s dětmi pořádaný u příležitosti kampaně Světový den bez tabáku. [více]

Oddělení občanských průkazů

4. května 2011

Oddělení občanských průkazů Husova 5, 601 67 Brnopřijímá žádosti o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými... [více]

Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2010

29. dubna 2011

Rada města Brna na své R6/020. schůzi, konané dne 27. dubna 2011, doporučila Zastupitelstvu města Brna:vzít na vědomí závěrečný účet... [více]

Město Brno vydalo novou cyklomapu

27. dubna 2011

Město Brno vydalo mapu sítě cyklistických stezek a tras na svém území. Specializovaná mapa zahrnuje podrobnou mapu centra města v měřítku 1... [více]

Brněnské Vánoce 2011 - nabídkové řízení

18. dubna 2011

Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace, pověřená realizací projektu „Brněnské Vánoce 2011“ vyhlašuje nabídkové řízení na... [více]

Brněnské dny pro Zemi 2011

4. dubna 2011

Program Brněnské dny pro Zemi 2011 [více]

Koncept Územního plánu města Brna - anketa a besedy

17. ledna 2011

V současné době je připraven koncept nového Územního plánu města Brna, dokumentu, který určí, jak se bude naše město v následujícím období... [více]

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 04.01.2010 12:17
  • Datum poslední aktualizace: 23.05.2022 10:29
  • Odpovědný útvar: Kancelář primátora města Brna 1 Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design