Česky CZEnglish EN
POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2019
POPLATOK ZA KOMUNÁLNÝ ODPAD V ROKU 2019
WASTE COLLECTION 2019 
ОПЛАТА МІСЦЕВОГО ЗБОРУ ЗА ВИВЕЗЕННЯ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ В 2019 

LỆ PHÍ RÁC THẢI TẠI BRNO

THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRONG NĂM 2019

Kể từ 1.1.2013 những người sau đây có nghĩa vụ trả lệ phí rác thải:

-     tất cả người nước ngoài đăng ký cư trú tại thành phố Brno (đến cuối năm 2012 chỉ những ai có giấy phép thường trú )

-     Tất cả những ai không thuộc trong diện ở phần gạch thứ nhất và cư trú tại Brno lâu hơn 3 tháng (nhất thiết phải thực hiện nghĩa vụ thông báo đăng ký)

-     tất cả chủ sở hữu bất động sản (căn hộ, nhà riêng), nếu như không có ai đăng ký cư trú tại bất động sản này. Nếu như quý vị có hai căn hộ, và ở một căn hộ quý vị đăng ký cư trú còn ở căn hộ thứ hai không có ai đăng ký cư trú, thì quý vị sẽ trả lệ phí thứ nhất cho bản thân cho nơi đăng ký cư trú và lệ phí thứ hai do sở hữu bất động sản không có ai đăng ký cư trú nơi đây.

 

Khi quản trị thuế, mọi việc sẽ được giải quyết và mọi văn bản sẽ được viết bằng tiếng Séc.

MỨC LỆ PHÍ CƠ BẢN        670,- Kč cho mỗi người có nghĩa vụ trả lệ phí cho năm 2019

MỨC LỆ PHÍ GIẢM GIÁ                500,- Kč cho trẻ em chưa đủ bốn tuổi vào năm 2019 và người già đủ và trên 70 tuổi vào năm 2019.

 

THỜI HẠN TRẢ LỆ PHÍ     31.5.2019

Quý vị có thể trả từ tháng một.  Đối với những trường hợp có nghĩa vụ trả lệ phí phát sinh trong khoảng thời gian từ 1.5 đến 31.12. thì khoản lệ phí tương ứng có thời hạn phải trả muộn nhất vào ngày cuối cùng của tháng kế tiếp kể từ khi phát sinh nghĩa vụ trả lệ phí.

SỐ TÀI KHOẢN       111220022/0800, mã số VS là số sinh của quý vị đã được cấp tại Cộng hòa Séc.

Trả lệ phí tại quầy THU TIỀN

Địa chỉ: Šumavská 35, tòa nhà C, tầng 3

Khi thanh toán bằng tiền mặt tại quầy thu tiền, quý vị phải biết tên, họ, nơi ở và ngày tháng năm sinh của tất cả những người có nghĩa vụ trả lệ phí, nếu như quý vị muốn đóng tiền lệ phí cho họ.

Giờ thu tiền:
Thứ hai và Thứ tư: 8.00 – 17.00

Thứ ba: 8.00 – 12.00 và 13.00 – 14.30

Thứ năm: 8.00 – 12.00 và 13.00 – 14.00

Thứ sáu: 8.00 – 12.00

 

MIỄN NGHĨA VỤ TRẢ LỆ PHÍ

     Miễn nghĩa vụ trả lệ phí

a)    người cá thể, được gửi vào trại trẻ em dành cho trẻ em dưới 3 tuổi, vào cơ sở của nhà trường để thi hành việc giáo dục theo pháp luật hoặc để được bảo vệ, hoặc vào cơ sở của nhà trường để chăm sóc giáo dục phòng ngừa trên cơ sở quyết định của tòa hoặc theo hợp đồng,,

b)   người cá thể, được gửi vào trại dành cho trẻ em cần có sự giúp đỡ tức thời trên cơ sở quyết định của tòa, trên cơ sở yêu cầu của cơ quan phường xã có phạm vi hoạt động mở rộng, người đại diện pháp lý của trẻ hoặc của trẻ chưa thành niên.

c)    người cá thể, chẳng hạn như trẻ em cần được chăm sóc được gửi vào trại dành cho người khuyết tật trên cơ sở quyết định của tòa án hoặc hợp đồng về cung cấp dịch vụ xã hội, hoặc

d)   người cá thể, được gửi vào trại dành cho người khuyết tật, trại dưỡng lão hoặc các cơ sở có chế độ đặc biệt hoặc là nơi ở được bảo vệ.

e)    chủ sở hữu các công trình xây dựng được dùng để nghỉ dưỡng cá nhân, khi không có ai đăng ký cư trú trong những công trình xây dựng ấy, mặc dù sở hữu công trình xây dựng như thế.

f)    những người cá thể có địa chỉ thường trú đăng ký tại địa chỉ  (Hněvkovského 65, Husova 5),

g)    đứa trẻ thứ ba và tiếp theo, khi sống chung trong cùng một nhà với ít nhất hai anh chị em đang còn đi học và trong năm đó vẫn chưa đủ 15 tuổi.

 

GIẢM LỆ PHÍ

Những người sau đây sẽ trả lệ phí đã được giảm xuống ở mức 500 Kč/năm cho năm 2018 :

a)      trẻ em tới ba tuổi,

b)      người già từ 70 tuổi trở lên.

 

NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ, THÔNG BÁO

Những người dưới đây có nghĩa vụ thông báo cho người quản lý lệ phí:

a)      những người nước ngoài cư trú tạm thời tại thành phố Brno trong thời gian trên 3 tháng,

b)      tất cả những người chủ sở hữu bất động sản,

c)      những người đại diện pháp lý của người có nghĩa vụ đóng lệ phí là trẻ chưa thành niên khi được miễn trả lệ phí,

d)      những người được miễn lệ phí vì lý do được gửi vào các trại, cơ sở nêu trên,

e)      những ai trả lệ phí cho nhiều người, có nghĩa vụ phải xác định cụ thể những người trả lệ phí trong trường hợp trả một lần cho nhiều người, muộn nhất vào ngày thực hiện thanh toán.

 

Có nghĩa vụ thông báo những thực tế dẫn đến việc phát sinh, thay đổi hoặc không còn nghĩa vụ trả lệ phí hoặc quyền được miễn lệ phí trong vòng 15 ngày kể từ khi xảy ra những thực tế đó

 

NHỮNG HÌNH THỨC PHẠT KHI TRẢ MUỘN HOẶC KHI CHỈ TRẢ SỐ TIỀN ÍT HƠN

Trong trường hợp không trả lệ phí đúng thời hạn, khoản lệ phí chưa thanh toán có thể tăng lên gấp ba, việc tăng lệ phí là một phần tiền lãi, tiền phạt do trả chậm lệ phí. Và trong khoàng thời gian ngắn tiếp theo sẽ thực hiện đòi nợ, chi phí này do người còn nợ phải thanh toán.

THÔNG TIN LIÊN LẠC

-       Trực tiếp: Šumavská 35, tòa nhà C, tầng 3., vào giờ hành chính thứ hai , thứ tư: 8.00 – 17.00 giờ và thứ sáu: 8.00 – 12.00 giờ

-        Điện thoại: 542 174 301, 542 174 304, 542 174 306

-        Văn bản: Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 67 Brno

-          E-mail: odpady@brno.cz

Nếu như quý vị muốn có thông tin bằng tiếng Séc thông qua thư điện tử, quý vị có thể đăng ký trên trang website của chúng tôi www.brno.cz/odpady .
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 17.12.2018 11:33
  • Datum poslední aktualizace: 17.12.2018 11:33
  • Odpovědný útvar: Odbor životního prostředí Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design