Česky CZEnglish EN

Zderadův sloup

NA KONCI KŘENOVÉ ULICE NA BŘEHU ŘEKY SVITAVY stojí krásný sloup. Vypadá jako gotický, ale učení mužové dodnes nevědí, kdy, kým a proč byl postaven. Pověst však říká, že jej zbudoval český král Vratislav II. Měl připomínat, že zde byl zavražděn Zderad ze Švábenic. Bylo to v létě roku 1091. Král Vratislav II. tehdy vytáhl na Moravu proti svému odbojnému bratru Konrádovi a obléhal Brno. Když určovali místo, kde mají rozložit vojenské stany, vystoupil králův oblíbenec rytíř Zderad a řekl: "Myslím, králi, že tvůj syn Břetislav by měl tábořit tady přímo u vody, aby se mohl často koupat." Někteří se zasmáli, protože věděli, že Zderad naráží na nemilou příhodu. Ta se stala před několika roky při tažení proti Sasům. Mladý kníže se tehdy přes varování koupal sám v řece a byl zajat cizími vojáky. Když to Břetislav uslyšel, zbledl a rychle odešel. Rozhodl se, že za tuto pohanu mu rytíř zaplatí. Domluvil se s přáteli a pozval Zderada na druhý den ráno na poradu. Ten nic zlého netušil a přišel. Královský syn však nečekal sám. Dovedl si celou svou družinu. Ta se na jeho povel na rytíře vrhla a zabila ho. Až později si všichni uvědomili, co se stalo. Zderad, nejmilejší králův rádce, byl mrtev. Když se to král Vratislav dozvěděl, velice se zarmoutil. Přítele nechal pohřbít v jeho rodinné hrobce a tam, kde se ten ukrutný čin stal, dal postavit krásný památník.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 21.07.2011 08:09
  • Datum poslední aktualizace: 21.07.2011 08:09
  • Odpovědný útvar: Archiv města Brna Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design