Česky CZEnglish EN

NOVÁ STRATEGIE PRO BRNO 2050

Aktuality

Záznam panelové diskuze na téma „Jaké má být Brno v roce 2050“  za účasti Ing. Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna

Výstava v Urban centru "Strategie pro Brno 2050". Co se v Brně změnilo za posledních 10 let? Co říkají čísla? Co se bude dít dál? 

STRATEGIE PRO BRNO 2050

"Co jiného je město, než lidé?" W. Shakespeare

Proč ji potřebujeme?

  • ČASOVÝ HORIZONT – Končí platnost stávající strategie, která je navíc jen aktualizací původní strategie z roku 2002, potřebujeme nový impuls pro další koncepční rozvoj města.
  • PROSTOROVÁ DIMENZE – Stávající strategie je zaměřena primárně pouze na město Brno a nikoliv na Brněnskou metropolitní oblast. Nová strategie nebude svázána administrativní hranicí, ale bude reflektovat funkční provázanost území.
  • STRUKTURA – U stávající strategie chybí konkrétní akční plán, proto není možné její každodenní efektivní použití ani průmět do rozpočtu města. Nová strategie bude v rovině vizí, hodnot a cílů koncipována na delší časové období, na kratší časové úseky pak v programové části a akčních plánech tak, aby strategie umožňovala průběžnou aktualizaci – byla "modulární".
  • ÚZEMNÍ PROVAZBY – Nová strategie nastaví základ pro propojení strategického a územního plánování a projektového řízení velkých strategických projektů města.
  • NOVÉ TRENDY – Díky řadě společenských změn v průběhu minulých let došlo ke změně výchozích podmínek, začínají se objevovat nové trendy, se kterými se město bude muset vyrovnat (zejména demografické stárnutí) i koncepty ve strategickém plánování (např. SMART, "Resilient City" apod.), na které musí město reagovat.

TÉMATA / TRENDY / KONCEPTY / VÝZVY

Demografické stárnutí ● Město pro rodiny ● Studentské město ● Sociální soudržnost Udržení elit ● Vyvážený trh práce ● Občanská společnost a místní komunity Otevřené město ● Efektivní veřejná správa ● Veřejná prostranství ● Podpora investorů Revitalizace brownfields ● Živé centrum města ● Polycentrický rozvoj ● Kulturní město Zahušťování města ● Spolupráce v rámci metropolitní oblasti ● Udržitelná mobilitaGlobální dostupnost ● Suburbanizace ● Reurbanizace ● Gentrifikace ● Dostupné bydlení Bezpečné město ● Inkluzivní vzdělávání (MŠ, ZŠ) ● Excelentní vysoké školstvíPodpora VVI ● Kreativní průmysly ● Znalostní ekonomika ● Zdravé městoZelené město ● Bezuhlíková ekonomika ● Smart city (využití chytrých technologií)Resilient city (odolnost systémů města) ● Konkurenceschopnost v rámci Evropy

Projekt sub>urban. Reinventing the fringe - „oživení okrajových částí města“

Projekt UrbanAdapt - klimatická změna

Podívejte se na výsledky ankety "Co Vám v Brně chybí a na co by se mělo Brno zaměřit do budoucna?"

Kontaktujte nás na strategie@brno.cz nebo přes web Kanceláře strategie města.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 08.02.2017 11:18
  • Datum poslední aktualizace: 08.02.2017 11:18
  • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design