Česky CZEnglish EN

Materiály k zasedání Zastupitelstva města Brna č. ZMB Z7/30

Datum:25. 7. 2017
Místo:Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno
Čas:

13:00

Navržený pořad jednání:

1. Technický bod (zapisovatelky, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) 
2. ZM7/2719 Členství statutárního města Brna v neziskové asociaci European Cities Marketing 
3. ZM7/2725 Prezentace statutárního města Brna v zahraničí - návrh rozpočtového opatření 
4. ZM7/2724 Branding Jihomoravského kraje a města Brna - návrh rozpočtového opatření 
5. ZM7/2734 EXPO BRNO 2018 - návrh rozpočtového opatření 
6. ZM7/2720 Návrh na poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a. s., na vybavení hřiště s umělou trávou za Lužánkami - návrh rozpočtového opatření 
7. ZM7/2721 Návrh na poskytnutí investiční dotace STAREZ-SPORT, a. s., na rekonstrukci bazénů koupaliště Riviéra, Brno Pisárky 
8. ZM7/2722 Projekt "Přístavba mateřské školy v MČ Brno-Jehnice" - návrh rozpočtového opatření 
9. ZM7/2731 Projekt "Zdravotně sociální podpora sociálně vyloučeným osobám" - posouzení projektu 
10. ZM7/2730 Projekt "Nemocnice Milosrdných bratří - pořízení informačního sytému" - posouzení projektu 
11. ZM7/2729 Návrh protokolu o notářské úschově peněz - koupě stavby rod. rekreace č. e. 188, stojící na pozemku p. č. 3408/03, k. ú. Bystrc 
12. ZM7/2728 Nabídka předkupního práva ke stavbám bez č. p./č. e., stojícím na pozemcích p. č. 2434/6, 2437/2 a 2437/3 v k. ú. Černovice 
13. ZM7/2726 Návrh změny smlouvy - přílohy Z7/28 usnesení ZMB - nabytí budovy garáže bez č. p./č. e., stojící na pozemku p. č. 169/17, k. ú. Staré Brno 
 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 24.07.2017 12:21
  • Datum poslední aktualizace: 24.07.2017 12:21
  • Odpovědný útvar: Organizační odbor Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design