Česky CZEnglish EN

SMART CITY BRNO

Smart City je místo, kde jsou efektivnější tradiční sítě a služby ve prospěch jeho obyvatel a podniků, díky použití digitálních a telekomunikačních technologií.

Koncept Smart City přesahuje využití informačních a komunikačních technologií pro lepší využití zdrojů a méně emisí.

To znamená inteligentnější městské dopravní sítě, moderní zásobování vodou a nakládání s odpady, účinnější způsoby jak osvětlovat a vytápět budovy.

A také zahrnuje více interaktivní a citlivější městskou správu, bezpečnější veřejná prostranství a uspokojování potřeb stárnoucího obyvatelstva. (Evropská komise)

Hlavní cíl

Prioritou je vytvořit strategický dokument Smart city Brno 2050 a to do roku 2017, který bude popisovat veškerou problematiku města s cílem dosáhnout vysoké kvality života a udržitelného rozvoje.

Tento koncepční dokument bude obsahovat konkrétní cíle včetně měřitelných veličin, termínů a odpovědností. Při přípravě dokumentu se počítá s širokou diskuzí a až následně procesem schvalování.

Po jeho schválení bude naplňování sledováno a vyhodnocováno.

SMART CITY BRNO SHORT STRATEGY

Podstatou této základní strategie je zavedení nových chytrých principů a řešení pro řízení města a realizaci jednotlivých kroků ke zkvalitnění života ve městě Brně.

Mezi ně patří zapojení široké veřejnosti a vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj města i zajištění konkurenceschopnosti ve světovém měřítku.

Město bude vždy mnohem lepším místem pro novou generaci než pro tu předchozí.

.

SMART CITY BRNO je možné rozdělit do třech základních kroků:

Brno smart resources
a. Mobility and infrastructure
b. Energy and sustainability
c. Building and new development

Brno smart governance (management/operation)
a. Innovation, planning and new technology
b. Economy and transparency
c. Safety, education and information

Brno smart living
a. Enviroment and public places
b. Healthcare and socialcare
c. Lesure time and quality living

Priorita řešení dílčích kroků pro období do 2017 v těchto oblastech:
 • Energetika a udržitelnost
 • Doprava, parkování, zkvalitnění veřejné dopravy
 • Open data a podle potřeb se vyvíjející informační systém
 • Efektivní řízení města
 • Rozvoj města a inteligentní výstavba
 • Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady
 • Služby pro obyvatele

Rada města Brna na své schůzi č. R7/001 konané dne 1. prosince 2014 zřídila svůj nový poradní orgán komisi SMART CITY RMB

Koncept komise Smart City Brno.
Ke stažení ZDE

Concept of Smart City Brno. English version  is HERE

Koncept Smart City Brno byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/039 konané dne 13. 10. 2015.
Ke stažení ZDE  

Personální obsazení Komise Smart City RMB

předseda
Marek Janíček (ANO)

místopředseda
Mgr. Emil Vařeka (KDU-ČSL) 

členové
Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ)
RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (Žít Brno)
Ing. Pavel Jílek (TOP 09)
Bc. Miloslav Humpolíček (ČSSD)
doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D. (ODS)
Jiří Hráček (KSČM)
Ing. Jana Drápalová (Sněm starostů)
Damir Čaušević (odborná veřejnost), Jihomoravské inovační centrum
David Bárta (odborná veřejnost), Smart city magazine, Centrum dopravního výzkumu

Pravidelně přizvávaní hosté – hlas poradní
Ing. Petr Vokřál, (ANO) primátor statutárního města Brna
Ing. Jaroslav Kacer, (TOP 09) náměstek primátora města Brna
Dr. David Uhlíř, Jihomoravské inovační centrum
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida, Vysoké učení technické v Brně
doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., Vysoké učení technické v Brně
Dr. Ing. Marie Zezulková, Magistrát města Brna, Kancelář metropolitní spolupráce a marketingu
Mgr. Martin Rosický, Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování
Mgr. Ing. Jan Žák, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Ing. Ivan Hloušek, Magistrát města Brna, Odbor implementace evropských fondů
Ladislav Nešněra, předseda spolku OpenAlt z.s.
Ing. Mgr. Michal Veselý, Environmental Partnership Association
Vlastimil Veselý, Brnopolis z.s.
Ing. et Bc. Jiří Marek, Organic Brno
Ing. Hana Kašpaříková (Žít Brno)
Ing. Petr Bauer, Magistrát města Brna, Odbor rozpočtu a financování

Tajemník komise
Ing. et Bc. Jiří Marek, Magistrát města Brna, Oddělení spolupráce a rozvoje
marek.jiri@brno.cz 

Harmonogram Komise Smart City RMB na první polovinu roku 2017

Čtvrtek 19. ledna od 15 hodin

Čtvrtek 16. února od 15 hodin – zrušena

Čtvrtek 30. března od 15 hodin

Čtvrtek 20. dubna od 15 hodin

Čtvrtek 18. května od 15 hodin

Čtvrtek 15. června od 15 hodin

Zápisy z jednání Komise Smart City RMB

Čtvrtek 19. února 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání

Čtvrtek 19. března 2015 od 16 hodin  – zasedací místnost JIC
Zápis z jednání

Čtvrtek 23. dubna 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Brněnské komunikace a.s.
Zápis z jednání

Čtvrtek 21. května 2015 od 16 hodin – zasedací místnost DPMB a.s.
Zápis z jednání

Čtvrtek 18. června 2015 od 16 hodin – Výzkumný ústav AdMas
Zápis z jednání

Čtvrtek 27. srpna 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání

Čtvrtek 24. září 2015 od 11 hodin – Vienna City Hall, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien
Zápis z jednání + program výjezdního jednání (pouze v angličtině)

Čtvrtek 30. září 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání (mimořádné jednání mimo plánovaný harmonogram)

Středa 4. listopadu 2015 od 16 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání 

Středa 18. listopadu 2015 od 14 hodin – Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání 

Středa 26. listopadu 2015 od 14 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání 

Čtvrtek 17. prosince 2015 od 14 hodin – zasedací místnost JIC
Zápis z jednání

Hlasování Komise Smart City RMB způsobem Per Rollam (8. 1. 2016 – 18. 1. 2016)
Zápis z hlasování

Čtvrtek 28. ledna 2016 od 14 hodin – zasedací místnost Centrum dopravního výzkumu
Zápis z jednání

Čtvrtek 25. února 2016 od 14 hodin – zasedací místnost Teplárny Brno a.s.
Zápis z jednání

Čtvrtek 31. března 2016 od 16 hodin – zasedací místnost SAKO Brno, a.s.
Zápis z jednání

Čtvrtek 5. května 2016 od 16 hodin – zasedací místnost Městská policie Brno
Zápis z jednání

Čtvrtek 26. května 2016 od 16 hodin – zasedací místnost Areál dopravní výchovy a vzdělávání Brno, Bauerova
Zápis z jednání

Čtvrtek 15. září 2016 od 16 hodin – zasedací místnost Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1
Zápis z jednání

Čtvrtek 20. října 2016 od 15:30 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání 

Hlasování Komise Smart City RMB způsobem Per Rollam (2. 11. 2016 – 7. 11. 2016)
Zápis z hlasování

Čtvrtek 24. listopadu 2016 od 15:00 hodin – zasedací místnost Magistrát města Brna
Zápis z jednání 

Čtvrtek 15. prosince 2016 od 15:00 hodin -  Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání

Čtvrtek 19. ledna 2017 od 15:00 hodin -  Klub zastupitelů, Mečová 5
Zápis z jednání

Čtvrtek 30. března 2017 od 15:00 hodin – freskový sál Turistického informačního centra města Brna, Radnická 8
Zápis z jednání

Čtvrtek 20. dubna 2017 od 15:00 hodin – Komorní sál Národního divadla Brno, divadlo Reduta, Zelný trh 4
Zápis z jednání

Čtvrtek 18. května 2017 od 15:00 hodin – Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 13
Zápis z jednání

SETKALI SE

Na základě etického kodexu Konceptu Smart City a v rámci zajištění transparentnosti budou neveřejná jednání zástupců města pro oblast Smart City s členy městského ekosystému (v podobě data jednání, zúčastněných osob, důvodu jednání a výstupu z tohoto jednání) zveřejněna níže na těchto webových stránkách.

Datum kontaktu
Zástupce města
S kým se setkal
Důvod setkání
Výsledek jednání
 4.1. 2016Petr Vokřál, Marek Janíček, Jaroslav Kacer, Marie Zezůlková, Jakub RybářLukáš Svoboda, Michael FehnÚvodní setkání pro možnou spolupráci.Představení schváleného konceptu a výzvy. Možnost zapojení se do městského ekosystému.
11.1. 2016Lukáš Grůza, Jakub RybářŠimon Chudoba (IQRF Alliance)Představení IQRF AlliancePředstavení Konceptu Smart City Brno a výzvy. Nabídnuta možnost se zapojit do městského ekosystému.
13.1. 2016Jaroslav Kacer, Jakub Rybář, Lukáš GrůzaLokman Kuris, Monika MatyáštíkováPředstavení společnosti UBERPředstavení Konceptu Smart City Brno. Možnost zapojit se do přípravy hackatonu v Brně. Zašlou memorandum, které mají uzavřené s Vilniusem.
19.1. 2016Lukáš Grůza, Jakub Rybář Tereza Dubsky, Paul Dubsky (VERB Group, s.r.o.)Představení technologie Bigbelly.Vzájemná výměna informací při rozvoji odpadového hospodářství ve městě Brně.
5.2.2016Marek Janíček, Jan Žák Martin Procházka, Visa EuropeKonzultace k záměru elektronického odbavování cestujících MHD. Prozatím dohoda na neexkluzivním poradenství k platebním aspektům EOC. K oblasti edukace a PR prezentace platební roviny projektu pak město pravděpodobně v budoucnu poptá u obou asociací jejich nabídky a rozhodne se, jak bude postupovat dál.
16.2.2016Jiří Trnečka, Martin Rosický, Radim Štandl, Vít Prýgl, Damir Čaušević, Ladislav NešneraJan Parýzek, Česká spořitelna, a.s.Prezentace nabídky e-shopu pro veřejnou sféru se službami v oblasti dopravy i e-governmentu.Příslib další diskuze o předložené nabídce v řádu 1 až 2 měsíců po vyjasnění záměrů a cílů na straně města (v oblasti EOC a e-governmentu).
19.2.2016Lukáš GrůzaZbyněk Vičar, X Production s.r.o.Prezentace aplikace Easy Brno.Domluva na zaslání formulace nabídky možné spolupráce ze strany společnosti X Production směrem k městu.
7.3.2016Jaroslav Kacer, Damir Čaušević, David Bárta, Jan ŽákMartina Kirchratová, Ingenico CZ, s.r.o.Přestavení technologických zařízení (včetně teprve vyvíjených) pro elektronického odbavování cestujících a konzultace.Zisk informativních cen pro jednotlivé technologie EOC (validátory a revizorská zařízení) přímo u jejich výrobce.
16.5.2016Marek Janíček, Jakub Rybář, Lukáš GrůzaRadim Ševčík, MBAPředstavení projektu Brno NOW! Inspirace city lab workshopy ze Španělska a dále národní kolo soutěže Smart City Awards v BrněSmart City Institut zajistí bližší informace k projektu Brno NOW! a také k národnímu kolu soutěže Smart City Awards včetně nákladů, harmonogramu a hodnotících kritérií.
26.5.2016Jaroslav Kacer, Marek Janíček, Lukáš GrůzaAleš Zatloukal, Ján SedliačikNabídka poradenských a konzultačních služeb v oblasti Smart Cities.Domluva na vzájemné výměně bližších informací k agendě města i portfoliu služeb společnosti Deloitte.
26.7.2016Jaroslav Kacer, Damir Čauševič, Jan Žák, Jakub Rybář, Romana Jalůvková
Filip Kvapil

Možnost spolupráce se společností Hyperloop Transportation Technologies

HTT dodá návrh možné spolupráce,
který bude obsahovat, co by společnost
HTT potřebovala od města, nástin
memoranda o spolupráci. V druhé
polovině srpna proběhne „Kick Off Meeting“,
kontaktován a přizván by měl být také CGOO společnosti HTT pro Evropu a severní Ameriku Andres de León.
26.7.2016Jaroslav Kacer, Jakub RybářFrederic Dot, Tomáš IvančíkPředstavení činnosti Dassault Systemes k možné projektové spolupráci městem Brnem a spolupráci v rámci partnerského města Rennes

Dassault dodá návrh možné spolupráce včetně ekonomických parametrů. Dále zašle možnosti
společného projektu s Rennes ev. jinými francouzskými partnery.

Kontakt:

Mgr. Lukáš Grůza
Oddělení strategického plánování
Tel.: 542 172 314
E-mail: gruza.lukas(at)brno.cz

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 16.06.2017 10:32
 • Datum poslední aktualizace: 16.06.2017 10:32
 • Odpovědný útvar: Kancelář strategie města Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design