Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno a obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna

   

Příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Brnem

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ced-brno.cz 

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.css.brno.cz 

Divadlo Radost, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.divadlo-radost.cz 

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.fol.brno.cz 

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hol.brno.cz 

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.koc.brno.cz 

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kon.brno.cz 

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kos.brno.cz 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.min.brno.cz 

Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.nop.brno.cz 

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.okr.brno.cz 

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.pod.brno.cz 

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ves.brno.cz 

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.vyc.brno.cz 

Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.dum-umeni.cz 

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: filharmonie-brno.cz 

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hvezdarna.cz 

Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.dcbrno.cz 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kjm.cz 

Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Organizace nemá zřízeny webové stránky

Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.matskola.unas.cz 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.mdb.cz 

Dozorčí rada organizace, včetně zástupce Magistrátu města Brna

JUDr. Jiří Oliva

PhDr. Viera Rusinková, vedoucí Odboru kultury MMB

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.spilberk.cz 

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ndbrno.cz 

Dozorčí rada organizace, včetně zástupce Magistrátu města Brna
Bc. Naděžda Křemečková
Ing. Stanislav Michalík
PhDr. Viera Rusinková, vedoucí Odboru kultury MMB

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.nmbbrno.cz 

Dozorčí rada organizace, včetně zástupců jmenovaných Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří
Bc. Miloslav Humpolíček, člen ZMB
Ludvík Kadlec, člen ZMB
Naděžda Křemečková, členka ZMB
Doc. RNDr. František Vižďa, Ph.D., člen ZMB
Ing. Naděžda Knězková, jmenována Konventem
Fr. Martin Macek, jmenován Konventem
Ing. Jan Švorc, jmenován Konventem
MVDr.Pavel Brauner, Ph.D., jmenován Konventem

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.polza.cz 

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hrbitovybrno.cz 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ticbrno.cz 

Úrazová nemocnice v Brně

Internetové stránky organizace: www.unbr.cz 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.vzmb.cz 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.waldorf-brno.cz 

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ebsbrno.com 

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.zoobrno.cz 

Obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna*

Brněnské komunikace, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bkom.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Luděk Borový

Představenstvo:
Ing. Petr Kratochvíl, předseda, člen ZMB
Jiří Ides, místopředseda, člen ZMB
Mgr. Josef Haluza, člen ZMB
Mgr. Marián Hnát, člen ZMB
Ludvík Kadlec, člen ZMB
Mgr. Libor Šťástka, člen RMB

Dozorčí rada:
Ing. Petra Vítková, předsedkyně, členka ZMB
Bc. Aleš Jakubec, místopředseda, člen ZMB
Vít Blaha, člen RMB
Ing. Ladislav Býček, člen ZMB
Ing. Stanislav Michalík, člen ZMB
Dušan Pazdírek, člen ZMB
František Dobeš, za zaměstnance
Josef Hanzl, za zaměstnance
Luboš Skácel, za zaměstnance

Dopravní podnik města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.dpmb.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Miloš Havránek

Představenstvo:
MVDr. Vlastimil Žďárský, předseda, člen RMB
JUDr. Robert Kerndl, místopředseda, člen RMB
Ing. Miloš Havránek, generální ředitel DPmB
Ing. Petr Kratochvíl, člen ZMB
Bc. Pavel Sázavský, člen ZMB
Jiří Sedláček, člen ZMB
Mgr. Libor Šťástka, člen RMB

Dozorčí rada:
Mgr. Martin Ander, Ph.D., předseda, člen ZMB
Jiří Novotný, místopředseda, člen ZMB
Ing. Ladislav Býček, člen ZMB
JUDr. Michal Chládek, člen ZMB
Jiří Ides, člen ZMB
Bc. Marie Paděrová, členka ZMB
Bc. Jan Seitl, za zaměstnance
Václav Novák, za zaměstnance
Lucie Thiemlová, za zaměstnance

Lesy města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.lesymb.cz 

Složení orgánů společnosti:

Ředitel:
Ing. Jiří Neshyba

Představenstvo:
Ludvík Kadlec, předseda, člen ZMB
Jiří Novotný, místopředseda, člen ZMB
Mgr. Martin Ander, Ph.D., člen ZMB
JUDr. Michal Chládek, člen ZMB
Ing. Jiří Neshyba, člen ZMB
Dušan Pazdírek, člen ZMB

Dozorčí rada:
Mgr. Jan Levíček, předseda, člen ZMB
RNDr. Mojmír Vlašín, místopředseda, člen ZMB
Pavel Greňo, člen ZMB
Ing. Stanislav Michalík, člen ZMB

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.pohrby.cz 

Složení orgánů společnosti:

Ředitel:
Mgr. Michal Tomášek

Představenstvo:
Jiří Novotný, předseda, člen ZMB
Ing. Stanislav Michalík, místopředseda, člen ZMB
Mgr. Zdeňka Tůmová, členka ZMB

Dozorčí rada:
MUDr. Josef Drbal, předseda, člen ZMB
Jiří Zorník, místopředseda, člen ZMB
Jarmila Kouřilová, členka ZMB

SAKO Brno, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.sako.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupce Jihomoravského kraje v představenstvu:

Ředitel:
Ing. Jiří Kratochvil

Představenstvo:
Jiří Novotný, předseda představenstva, člen ZMB
Ludvík Kadlec, 1. místopředseda, člen ZMB
Ing. Jana Drápalová, 2. místopředseda, členka ZMB
Ing. Karel Doležal, člen ZMB
Mgr. Ing. Zdeněk Dufek, zástupce JMK
Jiří Zorník, člen ZMB

Dozorčí rada:
Ing. Stanislav Michalík, předseda,  člen ZMB
MUDr. Josef Drbal, místopředseda, člen ZMB
RNDr. Daniel Borecký, CSc, člen ZMB
Mgr. Marián Hnát, člen ZMB
Bc. Marie Paděrová, členka ZMB
Jiří Sedláček, člen ZMB
Jaroslav Opluštil, za zaměstnance
Naděžda Boháčová, za zaměstnance
Ludmila Kovaříková, za zaměstnance

STAREZ-SPORT, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.starezsport.cz 

Složení orgánů společnosti:

Ředitel:
Mgr. Martin Mikš

Představenstvo:
Ladislav Macek, předseda, člen RMB
Jiří Zorník, místopředseda, člen ZMB
Mgr. Marián Hnát, člen ZMB
Ing. Petr Kratochvíl, člen ZMB
Bc. Marie Paděrová, členka ZMB
Bc. Pavel Sázavský, člen ZMB

Dozorčí rada:
Ing. Ladislav Býček, předseda, člen ZMB
Ing. Stanislav Michalík, místopředseda, člen ZMB
Jarmila Kouřilová, členka ZMB

Technické sítě Brno, akciová společnost (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.tsb.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Jaromír Machálek

Představenstvo:
JUDr. Michal Chládek, předseda, člen ZMB
Bc. Miloslav Humpolíček, místopředseda, člen ZMB
Ing. Robert Kotzian PhD., člen RMB
Ing. Karel Doležal, člen ZMB
Jiří Sedláček, člen ZMB

Dozorčí rada:
Ing. Pavel Březa, předseda, člen ZMB
Bc. Marie Paděrová, místopředsedkyně, členka ZMB
JUDr. Ludmila Gregorová, členka ZMB
Mgr. Zdeňka Tůmová, členka ZMB
Dušan Piják, za zaměstnance
Jaroslav Telecký, za zaměstnance

Teplárny Brno, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.teplarny.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Petr Fajmon, MBA

Představenstvo:
JUDr. Robert Kerndl, předseda, člen RMB
MVDr. Vlastimil Žďárský, místopředseda, člen RMB
JUDr. Jiří Oliva, místopředseda, člen RMB
Pavel Greňo, člen ZMB
Jarmila Kouřilová, členka ZMB
Ing. Stanislav Michalík, člen ZMB
Mgr. Libor Šťástka, člen RMB
Jiří Zorník, člen ZMB

Dozorčí rada:
Bc. Miloslav Humpolíček, předseda, člen ZMB
Ing. Pavel Březa, místopředseda, člen ZMB
JUDr. Michal Chládek, člen ZMB
Bc. Marie Paděrová, členka ZMB
Mgr. Zdeňka Tůmová, členka ZMB
Ing. Petra Vítková, členka ZMB
Jaroslav Švanda, za zaměstnance
Ing. Ladislav Ochrana, za zaměstnance
Jiří Brejcha, za zaměstnance

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (51 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bvk.cz 

Složení orgánů společnosti včetně zástupců jiného akcionáře a zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Ladislav Haška

Představenstvo:
MVDr. Vlastimil Žďárský, předseda, člen RMB
Ludvík Kadlec, místopředseda, člen ZMB
Ing. Stanislav Michalík, člen ZMB
JUDr. Jiří Oliva, člen RMB
Pierre – Etienne Segre, zástupce jiného akcionáře
Ing. Petr Konečný, MBA, zástupce jiného akcionáře
Manuel Nivet, zástupce jiného akcionáře

Dozorčí rada:
JUDr. Michal Chládek, předseda, člen ZMB
Bc. Miloslav Humpolíček, místopředseda , člen ZMB
Ing. Radim Jirout, MBA, zástupce jiného akcionáře
PhDr. Pavel Kavka, zástupce jiného akcionáře
Ing. Vladimír Habr Ph.D., za zaměstnance
JUDr. Zdeňka Vondráčková, za zaměstnance

*UPOZORNĚNÍ:
Seznam členů orgánů obchodních společností uvedený na této stránce nemusí korespondovat se zápisem v obchodním rejstříku, neboť od schválení změny RMB ve funkci valné hromady a v případě spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. změny provedené kooptací a schválené valnou hromadou, do formálního zápisu do obchodního rejstříku může uplynout doba jejíž délka je nezávislá na Magistrátu města Brna.

V seznamu nejsou uvedeny příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které jsou zřízeny a založeny z úrovně jednotlivých městských částí.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 28.08.2014 10:36
  • Datum poslední aktualizace: 28.08.2014 10:36
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design