Česky CZEnglish EN

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno a obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna

Registr smluv obchodních společností s majetkovou účastí města 

   

Příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Brnem

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ced-brno.cz 

Dozorčí rada Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace:

Mgr. Petr Štědroň, Ph.D. - předseda dozorčí rady

MgA. Michal Zetel, Ph.D. – místopředseda dozorčí rady

Vojtěch Varyš

MgA. Petra Vodičková, Ph.D.

Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

prof. PhDr. Eva Stehlíková

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.css.brno.cz 

Divadlo Radost, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.divadlo-radost.cz 

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.fol.brno.cz 

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hol.brno.cz 

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.koc.brno.cz 

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kon.brno.cz 

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kos.brno.cz 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.min.brno.cz 

Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.nop.brno.cz 

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.okr.brno.cz 

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.pod.brno.cz 

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ves.brno.cz 

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.vyc.brno.cz 

DROM, romské středisko, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.drom.cz 

Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.dum-umeni.cz 

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: filharmonie-brno.cz 

Dozorčí rada Filharmonie Brno, příspěvkové organizace:

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. – předseda dozorčí rady

Jakub Kořínek – místopředseda dozorčí rady

Marie Škárková

Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.

Mgr. Zuzana Vojtová

Ing. Karel Rezler

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hvezdarna.cz 

Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.dcbrno.cz 

Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace

doc. Ing. arch. Michal Sedláček
ředitel KAM
Zelný trh 331/13
Brno 602 00

www.kambrno.cz  

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kjm.cz 

Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Organizace nemá zřízeny webové stránky

Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.matskola.unas.cz 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.mdb.cz 

Dozorčí rada Městského divadla Brno, příspěvkové organizace:

PhDr. Karla Hofmannová – předsedkyně dozorčí rady

doc. MgA. David Drozd, Ph.D. – místopředseda dozorčí rady

Bc. Kateřina Jarošová

Michal Dočekal

doc. MgA. Jan Burian

Petr Gazdík MBA

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.spilberk.cz 

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ndbrno.cz 

Dozorčí rada Národního divadla Brno, příspěvkové organizace:

Ing. Mgr. Daniel Kypr – předseda dozorčí rady

Ing. René Adámek – místopředseda dozorčí rady

Mgr. Kamila Kolářová

Mgr. Martin Prokeš

Radek Jakubec, MSc., MBA

Ing. Tomáš Miniberger

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.nmbbrno.cz 

Dozorčí rada organizace, včetně zástupců jmenovaných Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří
Mgr. Lubora Bednaříková, člen ZMB
Ingt. Antonín Crha, člen ZMB
Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora

MUDr. Zora Prosková, vedoucí OZ MMB

Ing. Naděžda Knězková, jmenována Konventem
Fr. Martin Macek, jmenován Konventem
Ing. Jan Švorc, jmenován Konventem
MVDr.Pavel Brauner, Ph.D., jmenován Konventem

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.polza.cz 

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hrbitovybrno.cz 

Dozorčí rada Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové organizace
Ivana Fajnorová – předseda dozorčí rady
Jakub Hruška – místopředseda dozorčí rady
Ing. Antonín Brzobohatý
Martin Říha
Ing. Jiří Němec

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ticbrno.cz 

Dozorčí rada Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace:

JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D. – předsedkyně dozorčí rady
MgA. Ing. Barbora Podhrázská – místopředsedkyně dozorčí rady
Mgr. Radoslav Klepáč
David Dittrich
Dr. Ing. Marie Zezůlková

Úrazová nemocnice v Brně

Internetové stránky organizace: www.unbr.cz 

Dozorčí rada Úrazové nemocnice v Brně byla jmenována Radou města Brna ve složení:

p. Mgr. Lubora Bednaříková, členka Zastupitelstva města Brna
p. MUDr. Zora Prosková, vedoucí Odboru zdraví Magistrátu m. Brna
p. Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora a člen Rady města Brna
p. Jakub Hruška, člen Zastupitelstva MČ Kohoutovice
p. MUDr. Tomáš Parák, Ph.D., děkan Farmaceutické fakulty VFU Brno

předsedkyně Dozorčí rady ÚN: Mgr. Lubora Bednaříková

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.vzmb.cz 

Dozorčí rada Veřejné zeleně města Brna, příspěvkové organizace
Ing. Vít Beran – předseda dozorčí rady
Ing. Karin Karasová – místopředseda dozorčí rady
Mgr. Jasna Flamiková
JUDr. Jiří Oliva
Ing. Luděk Praus, Ph.D.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.waldorf-brno.cz 

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ebsbrno.com 

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.zoobrno.cz 

Dozorčí rada Zoo Brno a stanice zájmových činností příspěvkové organizace
RNDr. Mojmír Vlašín – předseda dozorčí rady
Václav Vincenc – místopředseda dozorčí rady
Ing. Oliver Pospíšil
RNDr. Aleš Toman
Boleslav Březovský

Obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna*

Brněnské komunikace, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bkom.cz 

Statutární orgány společnosti 

Dopravní podnik města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.dpmb.cz 

Statutární orgány společnosti 

Lesy města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.lesymb.cz 

Statutární orgány společnosti 

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.pohrby.cz 

Statutární orgány společnosti 

SAKO Brno, a. s. (100% majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.sako.cz 

Statutární orgány společnosti 

STAREZ-SPORT, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.starezsport.cz 

Statutární orgány společnosti 

Technické sítě Brno, akciová společnost (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.tsb.cz 

Statutární orgány společnosti 

Teplárny Brno, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.teplarny.cz 

Statutární orgány společnosti 

Veletrhy Brno, a. s. (95 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bvv.cz 

Statutární orgány společnosti 

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (51 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bvk.cz 

Statutární orgány společnosti 

UPOZORNĚNÍ:

Seznam členů orgánů obchodních společností uvedený na této stránce nemusí korespondovat se zápisem v obchodním rejstříku, neboť od schválení změny RMB ve funkci valné hromady a v případě spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. změny provedené kooptací a schválené valnou hromadou, do formálního zápisu do obchodního rejstříku může uplynout doba jejíž délka je nezávislá na Magistrátu města Brna.

V seznamu nejsou uvedeny příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které jsou zřízeny a založeny z úrovně jednotlivých městských částí.

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 03.11.2016 13:51
  • Datum poslední aktualizace: 03.11.2016 13:51
  • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design