Česky CZEnglish EN

Příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je statutární město Brno a obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna

Registr smluv obchodních společností s majetkovou účastí města 

   

Příspěvkové organizace zřizované statutárním městem Brnem

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ced-brno.cz 

Dozorčí rada Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace:

Mgr. Petr Štědroň, Ph.D. - předseda dozorčí rady

MgA. Michal Zetel, Ph.D. – místopředseda dozorčí rady

Vojtěch Varyš

MgA. Petra Vodičková, Ph.D.

Ing. Ondřej Petr, Ph.D.

prof. PhDr. Eva Stehlíková

Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.css.brno.cz 

Divadlo Radost, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.divadlo-radost.cz 

Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.fol.brno.cz 

Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hol.brno.cz 

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.koc.brno.cz 

Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kon.brno.cz 

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kos.brno.cz 

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.min.brno.cz 

Domov pro seniory Nopova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.nop.brno.cz 

Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.okr.brno.cz 

Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.pod.brno.cz 

Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ves.brno.cz 

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.vyc.brno.cz 

DROM, romské středisko, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.drom.cz 

Dům umění města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.dum-umeni.cz 

Filharmonie Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: filharmonie-brno.cz 

Dozorčí rada Filharmonie Brno, příspěvkové organizace:

prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph.D. – předseda dozorčí rady

Jakub Kořínek – místopředseda dozorčí rady

Marie Škárková

Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.

Mgr. Zuzana Vojtová

Ing. Karel Rezler

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hvezdarna.cz 

Chovánek – dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.dcbrno.cz 

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.kjm.cz 

Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace

Organizace nemá zřízeny webové stránky

Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.matskola.unas.cz 

Městské divadlo Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.mdb.cz 

Dozorčí rada Městského divadla Brno, příspěvkové organizace:

PhDr. Karla Hofmannová – předsedkyně dozorčí rady

doc. MgA. David Drozd, Ph.D. – místopředseda dozorčí rady

Bc. Kateřina Jarošová

Michal Dočekal

doc. MgA. Jan Burian

Petr Gazdík MBA

Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.spilberk.cz 

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ndbrno.cz 

Dozorčí rada Národního divadla Brno, příspěvkové organizace:

Ing. Mgr. Daniel Kypr – předseda dozorčí rady

Ing. René Adámek – místopředseda dozorčí rady

Mgr. Kamila Kolářová

Mgr. Martin Prokeš

Radek Jakubec, MSc., MBA

Ing. Tomáš Miniberger

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.nmbbrno.cz 

Dozorčí rada organizace, včetně zástupců jmenovaných Konventem Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří
Mgr. Lubora Bednaříková, člen ZMB
Ingt. Antonín Crha, člen ZMB
Bc. Matěj Hollan, náměstek primátora

MUDr. Zora Prosková, vedoucí OZ MMB

 Ing. Naděžda Knězková, jmenována Konventem
Fr. Martin Macek, jmenován Konventem
Ing. Jan Švorc, jmenován Konventem
MVDr.Pavel Brauner, Ph.D., jmenován Konventem

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.polza.cz 

Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.hrbitovybrno.cz 

Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ticbrno.cz 

Úrazová nemocnice v Brně

Internetové stránky organizace: www.unbr.cz 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.vzmb.cz 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.waldorf-brno.cz 

Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.ebsbrno.com 

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace

Internetové stránky organizace: www.zoobrno.cz 

Obchodní společnosti s majoritní majetkovou účastí statutárního města Brna*

Brněnské komunikace, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bkom.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Luděk Borový

Představenstvo:
Richard Mrázek, předseda, člen ZMB
Ing. Radek Sovička, člen ZMB
Ing. arch. Petr Bořecký, člen ZMB
Mgr. Filip Leder, člen ZMB

Dozorčí rada:
Ing. Pavel Staněk, předseda, členka ZMB
Ing. Hana Kašpaříková, místopředseda, člen ZMB
Ivana Fajnorová, člen RMB
Ing. Oliver Pospíšil, člen ZMB
František Dobeš BKOM
Luboš Skácel BKOM
Josef Hanzl, BKOM

Dopravní podnik města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.dpmb.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Miloš Havránek

Představenstvo:
Ing. Miloš Havránek předseda představenstva, DPMB, a. s.
Bc. Tomáš Kratochvíl, místopředseda představenstva, člen ZMB
Ing. Josef Veselý, DPMB, a. s.
Vít Prýgl, DPMB, a. s.
PaedDr. Ivo Vašíček

Dozorčí rada:
Marek Janíček, předseda, člen ZMB
Mgr. Petr Hladík, místopředseda, člen ZMB
Ing. Jaroslav Kacer, člen ZMB
Bc. Jan Seitl, DPMB, a. s.
Lucie Thiemlová, DPMB, a. s.
Václav Novák, DPMB, a. s.

Lesy města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.lesymb.cz 

Složení orgánů společnosti:

Ředitel:
Ing. Jiří Neshyba

Představenstvo:
RNDr. Mojmír Vlašín, předseda představenstva
Marek Janíček, místopředseda představenstva
Ing. Vít Beran
Ing. Jiří Neshyba

Dozorčí rada:
Ing. Zuzana Artimová – předseda dozorčí rady
Mgr. René Novotný – místopředseda dozorčí rady
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Ing. Miroslav Pacholík
Ing. Michal Mareček

Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.pohrby.cz 

Složení orgánů společnosti:

Ředitel:
Mgr. Michal Tomášek

Představenstvo:
Marek Janíček
Mgr. Lubora Bednaříková
Mgr. Monika Doležalová

Dozorčí rada:
Ing. arch. Petr Bořecký
PhDr. Karla Hofmannová
Mgr. Zdeňka Dubová

SAKO Brno, a. s. (100% majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.sako.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupce Jihomoravského kraje v představenstvu:

Ředitel:
Ing. Jiří Kratochvil

Představenstvo:
Mgr. Marek Šlapal
Ing. Martin Schwab
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Mgr. Martin Fadrný
Ing. Jana Drápalová

Dozorčí rada:
Václav Vincenc
Ing. Stanislav Juránek
RNDr. Daniel Borecký, CSc.
Jaroslav Škarda (za zaměstnance)

STAREZ-SPORT, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.starezsport.cz 

Složení orgánů společnosti:

Generální ředitel:
Mgr. Martin Mikš

Představenstvo:
Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
Mgr. René Novotný, místopředseda představenstva
Ing. Marek Fišer, člen představenstva
Jakub Koudelka, člen představenstva

Dozorčí rada:

Róbert Čuma, předseda dozorčí rady
Ing. Martin Schwab, místopředseda dozorčí rady
Mgr. Jiří Dvořáček, člen dozorčí rady

Technické sítě Brno, akciová společnost (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.tsb.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Jaromír Machálek, MBA

představenstvo:

 • Ing. Pavel Staněk – předseda
 • Ing. Zdeněk Forman – místopředseda
 • RNDr. Jan Hollan, Ph.D. – člen představenstva

dozorčí rada:

 • Ing. Vít Beran – předseda DR
 • Martin Hort – místopředseda DR
 • Bc. Barbora Maťáková – člen DR
 • Dušan Piják – člen DR ( za zaměstnance, zůstává z předchozí DR )
 • Jaroslav Telecký – člen DR ( za zaměstnance, zůstává z předchozí DR )

Teplárny Brno, a. s. (100 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.teplarny.cz 

Složení orgánů společnosti, včetně zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Petr Fajmon, MBA

představenstvo:

 • Mgr. Petr Hladík – předseda
 • Ing. Petr Fajmon, MBA – místopředseda
 • Bc. Barbora Maťáková
 • Ing. Jana Drápalová
 • Bc. Tomáš Koláčný
 • Petr Cajzl

dozorčí rada:

 • Ing. Jiří Faltýnek – předseda
 • MUDr. Daniel Rychnovský – místopředseda
 • JUDr. Petra Rusňáková, Ph.D.
 • JUDr. Jiří Oliva

+ zástupci zaměstnanců:

 • Jiří Brejcha
 • Ing. Ladislav Ochrana
 • Jaroslav Švanda

Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. (51 % majetková účast)

Internetové stránky společnosti: www.bvk.cz 

Složení orgánů společnosti včetně zástupců jiného akcionáře a zástupců zaměstnanců v dozorčí radě:

Generální ředitel:
Ing. Ladislav Haška

Představenstvo:
Bc. Tomáš Kratochvíl – předseda představenstva
Ing. Jan Zámečník – místopředseda představenstva
Mgr. Lubora Bednaříková
Ing. Hana Kašpaříková
Manuel Nivet
Pierre Etienne Segre
Ing. Petr Konečný, MBA

Dozorčí rada:
Richard Mrázek – předseda dozorčí rady
RNDr. Anastazios Jiaxis – místopředseda dozorčí rady
PhDr. Pavel Kavka Ing. Radim Jirout, MBA
JUDr. Zdeňka Vondráčková
Ing. Vladimír Habr, Ph.D. – do 13.10.2015.

*UPOZORNĚNÍ:
Seznam členů orgánů obchodních společností uvedený na této stránce nemusí korespondovat se zápisem v obchodním rejstříku, neboť od schválení změny RMB ve funkci valné hromady a v případě spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. změny provedené kooptací a schválené valnou hromadou, do formálního zápisu do obchodního rejstříku může uplynout doba jejíž délka je nezávislá na Magistrátu města Brna.

V seznamu nejsou uvedeny příspěvkové organizace a obchodní společnosti, které jsou zřízeny a založeny z úrovně jednotlivých městských částí.

 
 • ©  Statutární město Brno
 • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
 • Datum provedení poslední kontroly: 19.01.2016 10:22
 • Datum poslední aktualizace: 19.01.2016 10:22
 • Odpovědný útvar: Jednotlivé útvary Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design