Česky CZEnglish EN

Dotace

Dne 21. 3. 2017 Rada města Brna na schůzi č. R7/107 schválila Dotační program na podporu projektů ke 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie, a k 50. výročí srpnových událostí roku 1968. Žádosti o dotace se budou podávat v termínu od 24. 4. 2017 do 26. 5. 2017 prostřednictvím elektronického formuláře (elektronicky a písemně), který bude od 24. 4. 2017 zpřístupněn na serveru Dotace kultura.

Dotační program na podporu projektů ke 100. výročí vzniku Československa a konce rakousko-uherské monarchie, a k 50. výročí srpnových událostí roku 1968

Přístup na server Dotace kultura (podání žádosti o dotaci) najdete zde

Dne 7. 3. 2017 Zastupitelstvo města Brna na zasedání č. Z7/26 schválilo poskytnutí dotací dle dotačních programů v oblasti kultury na rok 2017 (jednoleté) a na roky 2017 – 2020 (čtyřleté). Tabulky s výsledky jsou uveřejněny v části Schválené dotace – viz níže.

Dále budou neúspěšní žadatelé informováni formou dopisu včetně kopie Závěrečného hodnotícího listu, úspěšní žadatelé budou postupně vyzýváni k uzavření smluv o poskytnutí dotací.

Časový harmonogram dotačního procesu

Schválené dotace 

Vyhlášené dotační programy v oblasti kultury:

Členové komisí pro hodnocení žádostí o dotace
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy
Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A a B/6
Podmínky smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2017
Formuláře pro vyúčtování dotací

Shrnutí přidělování dotací 2016 v souvislostech

Výsledky ankety - hodnocení dotačního systému

Kontakty:
dotační programy v oblasti: ● kulturně vzdělávací a zájmové činnosti ● literatury ● podpory uměleckých řemesel a lidových tradic ● výtvarného umění, fotografie, designu a architektury ● významných akcí
Mgr. Zdeňka Oprchalová, tel.: 542 172 070, e-mail: oprchalova.zdenka@brno.cz

dotační programy v oblasti: ● audiovizuální tvorby (filmu) a nových médií ● divadla, performance a cirkusu ● hudby ● klubové činnosti ● tance
Mgr. Lucie Chlupatá, DiS., tel.: 542 172 315, e-mail: chlupata.lucie@brno.cz 

rozpočet (a vyúčtování):
Ing. Lenka Gregrová, tel.: 542 172 066, e-mail: gregrova.lenka@brno.cz
Ing. Jana Frydrychová, tel.: 542 172 067, e-mail: frydrychova.jana@brno.cz

 
  • ©  Statutární město Brno
  • Všechna práva vyhrazena – použití obsahu nebo jeho částí je možné pouze se souhlasem Magistrátu města Brna
  • Datum provedení poslední kontroly: 07.06.2017 12:12
  • Datum poslední aktualizace: 07.06.2017 12:12
  • Odpovědný útvar: Odbor kultury Odeslat email na adresu
© webdesign Omega Design